Ga naar de inhoud

Prioriteiten regionaal beleidsplan: Den Haag

  • Zorg en Veiligheid
  • Cybercrime
  • Ondermijning
  • HIC
  • Aanpak problematische jeugdgroepen
  • Huiselijk geweld
  • Platform Ondernemen
  • Radicalisering

Regionaal samenwerkingsverband

In het werkgebied van de regionale eenheid Den Haag werken gemeenten, Openbaar Ministerie en de politie samen met ketenpartners en burgers aan veiligheid en vertrouwen. Het Regionale Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) is een samenwerkingsverband van en voor de veiligheidspartners binnen de eenheid Den Haag. Het gaat hier om 27 gemeenten, de politie en het OM. Op basis van het Regionaal beleidsplan 2019-2022 richt het RSIV zich op het produceren van praktische handvatten, formats en tools. De gezamenlijke prioriteiten op regionaal niveau betreffen veiligheidsvraagstukken die in het merendeel van de gemeenten spelen, waarop een gezamenlijke integrale aanpak noodzakelijk is en waarover bestuurlijk draagvlak is om hierover op regionaal niveau afspraken te maken.

Veiligheidspartners