Ga naar de inhoud

Drugsproductie

De productie van drugs vindt plaats in hennepkwekerijen en drugslabs. Deze worden onder meer gevestigd in woningen, schuren, bedrijfspanden en afgelegen gebouwen. Vaak zijn er verschillende vakmannen nodig om de beoogde productielocatie te prepareren voor gebruik.

Drugslab.

Voor de productie van drugs zijn verschillende grondstoffen nodig. De grondstoffen voor hennepkwekerijen worden onder andere bij smartshopsgrowshops en groothandels aangeschaft. Sinds het wettelijk verbod op de handel in kweekbenodigdheden – en daarmee de terugloop van het aantal in het straatbeeld zichtbare growshops – wordt steeds meer materiaal en kennis online aangeschaft. Drugslabs hebben naast verschillende precursoren en chemicaliën ook hardware nodig om te kunnen produceren, zoals ketels, vriezers, jerrycans, keukenmachines, koelkasten, gasflessen en weegschalen.

Risico’s tijdens productie drugs

De productie van drugs is levensgevaarlijk. Voor hennepplantages geldt vaak dat woningen worden aangepast en installaties onkundig worden aangelegd. De productielocaties vormen zo een bedreiging voor de volksgezondheid, het milieu en de veiligheid in woonwijken. Zo ontstaan er jaarlijks in zeker 65 woningen met hennepplantages brand.

De brand kan ontstaan door diefstal van elektriciteit, onjuist gebruik van gasflessen, kortsluiting of lekkage. Brand kan vervolgens weer leiden tot ontploffingen en instorting van gebouwen en zorgt voor schade aan omliggende woningen. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle burgers om mee te helpen deze gevaren te beperken en te voorkomen.

Infographic in het dossier Drugs van het CCV bij het onderzoek Omgevingsveiligheid hennepkwekerijen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Infographic bij het onderzoek Omgevingsveiligheid hennepkwekerijen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. (Onderzoeksraad voor Veiligheid, maart 2018, 1 pagina)

Bij drugslabs komen bij de productie van drugs chemische stoffen vrij. Deze vervuilen de lucht rondom de productielocatie en zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Het inademen of aanraken van drugsafval kan leiden tot brandwonden, misselijkheid of duizeligheid. Daarnaast is er het risico op explosies. De kracht van de explosie en de giftige stoffen die hierbij vrijkomen kunnen gezondheidsschade aanrichten voor mens en dier, soms met dodelijk gevolg.

Achtergelaten productielocaties

Na het voltooien van het productieproces zijn er verschillende opties. Professionals kunnen geroutineerd zijn in het op- en afbouwen van een productielocatie, maken deze schoon en hergebruiken materialen bij een volgende klus. Veelal is dit echter niet de situatie. Zo worden drugslabs na afronding van het productieproces vaak zo achtergelaten, waarbij het een grote chaos is. Het is er smerig, het stinkt er en is vochtig. De nog aanwezige chemicaliën leveren gevaar op voor degenen die de locatie ontdekken.