Ga naar de inhoud

Drugsproductie

De productie van drugs vindt plaats in hennepkwekerijen en drugslabs.

Drugslab.

De productie van drugs vindt plaats in hennepkwekerijen en drugslabs. Deze worden onder meer gevestigd in woningen, schuren, bedrijfspanden en afgelegen gebouwen. Vaak zijn er verschillende vakmannen nodig om de beoogde productielocatie te prepareren voor gebruik.

Grondstoffen drugsproductie

Voor het productieproces zijn verschillende grondstoffen nodig. De grondstoffen voor hennepkwekerijen worden onder andere bij smartshops, growshops en groothandels aangeschaft. Sinds het wettelijk verbod op de handel in kweekbenodigdheden – en daarmee de terugloop van het aantal in het straatbeeld zichtbare growshops – wordt steeds meer materiaal en kennis online aangeschaft. Drugslabs hebben naast verschillende precursoren en chemicaliën ook hardware nodig om te kunnen produceren, zoals ketels, vriezers, jerrycans, keukenmachines, koelkasten, gasflessen en weegschalen.

Risico’s tijdens productie drugs

De productie van drugs is levensgevaarlijk. Voor hennepplantages geldt vaak dat woningen worden aangepast en installaties onkundig worden aangelegd. De productielocaties vormen zo een bedreiging voor de volksgezondheid, het milieu en de veiligheid in woonwijken. Zo ontstaan er jaarlijks in zeker 65 woningen met hennepplantages brand.

De brand kan ontstaan door diefstal van elektriciteit, onjuist gebruik van gasflessen, kortsluiting of lekkage. Brand kan vervolgens weer leiden tot ontploffingen en instorting van gebouwen en zorgt voor schade aan omliggende woningen. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle burgers om mee te helpen deze gevaren te beperken en te voorkomen.

Infographic bij het onderzoek Omgevingsveiligheid hennepkwekerijen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. (Onderzoeksraad voor Veiligheid, maart 2018, 1 pagina) 

Bij drugslabs komen bij de productie van drugs chemische stoffen vrij. Deze vervuilen de lucht rondom de productielocatie en zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Het inademen of aanraken van drugsafval kan leiden tot brandwonden, misselijkheid of duizeligheid. Daarnaast is er het risico op explosies. De kracht van de explosie en de giftige stoffen die hierbij vrijkomen kunnen gezondheidsschade aanrichten voor mens en dier, soms met dodelijk gevolg.

Achtergelaten productielocaties

Na het voltooien van het productieproces zijn er verschillende opties. Professionals kunnen geroutineerd zijn in het op- en afbouwen van een productielocatie, maken deze schoon en hergebruiken materialen bij een volgende klus. Veelal is dit echter niet de situatie. Zo worden drugslabs na afronding van het productieproces vaak zo achtergelaten, waarbij het een grote chaos is. Het is er smerig, het stinkt er en is vochtig. De nog aanwezige chemicaliën leveren gevaar op voor degenen die de locatie ontdekken.

Klik voor meer informatie over de productie van drugs op de onderstaande onderwerpen:

Hennepkwekerij

De teelt van hennep is in Nederland verboden (met uitzondering van het experiment gesloten coffeeshopketen). Zelfs kleine hoeveelheden mogen niet gekweekt worden, al wordt de eigenaar van 5 of minder planten niet strafrechtelijk vervolgd. De illegale teelt van hennep is omvangrijk. Naar schatting zijn er 10.000 tot 30.000 hennepkwekerijen in Nederland. Toch loopt het aantal hennepkwekerijen in Nederland terug. In 2015 ontmantelde de politie ongeveer 6.000 hennepkwekerijen. In 2018 waren dit er ruim 3.900 en in 2019 ruim 3.600. De oorzaak van deze terugloop is divers.

Een hennepkwekerij kan overal voorkomen: in een groot bedrijfspand, maar ook gewoon thuis op de zolder of in een tuinhuis. Er worden door heel Nederland regelmatig plantages gevonden. Het is dan ook belangrijk dat verhuurders periodieke controles uitvoeren in de panden die zij verhuren.

Overlast hennepkwekerijen

Een groot deel van de hennepkwekerijen bevindt zich in woningen. Woningen zijn niet geschikt om hennep in te telen. Door aanpassingen aan de woning en onkundig aangelegde installaties zijn de veiligheidsrisico’s voor omwonenden groot. Hennepkwekerijen zorgen in woonwijken voor overlast zoals: brandgevaar, wateroverlast, stank en schade aan woningen. Het is dan ook belangrijk dat signalen of vermoedens van hennepkwekerijen gemeld worden bij de politie of Meld Misdaad Anoniem.

‘Instapdelict’

Hennepteelt is niet onschuldig. Achter de teelt gaat een wereld schuil van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Binnen de drugscriminaliteit geldt hennepteelt als een ‘instapdelict’. Vooral sociaal kwetsbaren worden verleid om via de teelt van hennep snel geld te verdienen. Maar wie deze wereld eenmaal betreedt, stapt er niet zomaar uit. De winsten die henneptelers behalen, worden bovendien niet zelden gebruikt om te investeren in de handel in andere, meer lucratieve drugs als cocaïne.’

Thuiskwekers

Het is op grond van de Opiumwet verboden om thuis hennep te kweken. Ook als deze wordt gebruikt voor zelfmedicatie. Bij thuisteelt kan nooit sprake zijn van cannabis voor medisch gebruik. Thuisgekweekte hennep voldoet namelijk niet aan de farmaceutische en gestandaardiseerde eisen. Het zelf maken van hennepolie is om dezelfde reden verboden. Bovendien maakt men zich dan schuldig aan het vervaardigen van harddrugs. Hennepolie staat op lijst I van de Opiumwet.

Meer informatie

foto’s: politie.nl

Synthetische drugs worden geproduceerd in drugslabs. Synthetische drugs zijn verdovende of hallucinerende middelen die gemaakt worden door chemische processen. Synthetische drugs komen voor in de vorm van vloeistof, pillen of poeder. De bekendste voorbeelden hiervan zijn XTC en amfetamine. De productie van synthetische drugs is illegaal en de producent ervan wil daarom onopgemerkt blijven. Drugslabs komen onder andere voor op industrieterreinen, boerderijen, in bedrijfspanden en in afgelegen gebouwen. Maar een drugslab kan ook middenin een woonwijk staan. Denk naast woningen bijvoorbeeld ook aan verlaten schuurtjes, een vrachtauto of containers.

Lichte groei

In 2019 was een lichte groei aan opgerolde drugslaboratoria waar te nemen (90) ten opzichte van het aantal drugslabs in 2018 (82). Ook het aantal opslaglocaties nam toe: van 79 locaties in 2018 tot 85 locaties in 2019. In 2020 zijn er weer meer drugslabs en opslaglocaties gevonden dan in het jaar ervoor. Het aantal opgerolde labs steeg met 18 tot 108 en het aantal opslagplekken met 20 tot 105. Vooral de stijging van het aantal aangetroffen methlabs is volgende de politie opvallend. Dat waren er in 2019 nog 9 en in 2020 32. In deze labs worden naast crystal meth ook andere synthetische drugs als xtc gemaakt. De meeste opslag- en productielocaties werden ontdekt in de zuidelijke provincies en het oosten van het land.

Signalen of vermoedens melden

Het is belangrijk dat bewoners signalen of vermoedens van een drugslab melden. Dit kan via de politie of Meld Misdaad Anoniem. Aan deze signalen is een drugslab te herkennen:

 • De gebruikte en geproduceerde stoffen hebben vaak een anijsgeur of de geur van een vleesbesstruik. Meestal zijn ook oplosmiddelen zoals aceton goed te ruiken.
 • De kieren van de ramen en deuren die niet gebruikt worden, zijn vaak afgedicht, bijvoorbeeld met purschuim.
 • Er wordt vaak gebruik gemaakt van afzuiginstallaties met koolstoffilters die via het dak afvoeren. De geur wordt zo hoog in de lucht gebracht.
 • Er is vaak sprake van ongewone transportbewegingen op ongebruikelijke tijdstippen.
 • Er wordt vaak geproduceerd in een goed afgeschermde verborgen ruimte in een pand.
 • Het pand is vaak goed te bereiken met grotere voertuigen die onzichtbaar of binnen geladen en gelost kunnen worden.
 • Inkijkmogelijkheden zijn vaak geblindeerd.
 • De ruimte is vaak met camera’s, alarminstallaties of boobytraps beveiligd.

Drugslab aantreffen

Wil je meer weten over wat je moet doen bij het aantreffen van een drugslab? Bekijk dan deze pagina over drugsafval.

Meer informatie

foto: politie.nl

Een smartshop is een winkel die zich specialiseert in de verkoop van psychoactieve substanties, waaronder natuurlijke psychedelica, gerelateerde literatuur en accessoires. Een smartshop is ook vaak een winkel die klanten van de toonbank naar de werkbank helpen. Alles wat in een versnijdingspand (een plek waar met versnijdingsmiddelen drugs wordt gemaakt) wordt aangetroffen, is namelijk ook vaak in een smartshop te vinden.

Wat zie ik op de onderstaande foto’s?

 • Werkbank in een versnijdingspand met een deegroller, geldtelmachine, grammenweegschaal, lamineermachine en folie
 • De toonbank van een smartshop kan er uitzien als die van een reguliere tabakswinkel of gemakszaak. Door te kijken met de blik ‘van werkbank naar toonbank’ is een verwevenheid van goederen en producten waar te nemen.
 • Potkrik, frame en mallen voor een drugspers
 • Verschillende vloeistoffen waaronder liters aceton of tonnen met Paracetamol
 • Kasten met folies, strijkzakken en gripzakken
 • Lamineermachines, stempels en vacuumeermachines
 • Geldtelmachine
 • Diverse voorbeelden van verpakkingsmateriaal zoals grip- en strijkzakken

Signaleren en aanpakken

De goederen die bij smartshops worden aangetroffen, zijn afzonderlijk niet strafbaar en worden mogelijk ook ergens anders verkocht. Het neemt echter niet weg dat de producten die worden aangetroffen in onderlinge samenhang gebruikt kunnen worden bij de (grootschalige) verwerking, het transport en de handel in drugs.

Sinds artikel 13b Opiumwet per 1 januari 2019 is uitgebreid, biedt dit artikel gemeenten goede handvatten om op te treden tegen dit soort ondernemingen. Ook als sprake is van strafbare voorbereidingshandelingen die duidelijk wijzen op de productie van drugs, kunnen panden gesloten worden.

Bestuurlijke rapportage

De politie staat dagelijks in versnijdingspanden. Zij kunnen de ‘toonbank’ naar de ‘werkbank’ brengen. Wat zien ze als ze in een smartshop staan? En wat zien ze als ze aan de werkbank in een versnijdingspand staan? Wat komt overeen? In de bestuurlijke rapportage over een smartshop is het belangrijk dat de politie de combinatie van potkrik, stashcans, persmal, geldtelmachine, grammenweegschaal, deegroller, strijkzakken en tonnen met cafeïne/paracetamol noemt. De samenhang van deze producten maakt het tot een winkel die de drugshandel faciliteert.

Aanzuigende werking

Smartshops schieten als paddenstoelen uit de grond. De winkels hebben een aanzuigende werking op criminelen. De winkels dragen bij aan de normalisering van de drugshandel en vergroten daarnaast het onveiligheidsgevoel. Vooral in kwetsbare wijken is dit zeer ongewenst. En als de smartshop eenmaal weg is, is er vervolgens grote inzet nodig om de basis in zo’n wijk weer op orde te krijgen.

Groothandels zijn enorme opslagplaatsen met hennepgoederen die Nederlandse growshops en growshops in heel West-Europa bevoorraden. Er zijn voor zover bekend een aantal van dit soort groothandels in Nederland. In 2018 werd een van de Nederlandse groothandels gesloten. Daarna bleken growshops een tekort te hebben aan een aantal hennepgoederen. De jaaropzet de gesloten groothandel betrof 25 tot 30 miljoen euro.

Een growshop is een winkel die benodigdheden levert voor het binnenshuis of in een kas kweken van gewassen en planten. In growshops worden vaak producten verkocht die gebruikt kunnen worden bij de teelt van hennep.

Sinds 1 maart 2015 is het strafbaar om hennepgoederen te verkopen (artikel 11a Opiumwet). Dit zijn goederen waarvan een ondernemer weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn voor de professionele en/of bedrijfsmatige hennepteelt.

Om een beeld te schetsen van het aantal growshops in Nederland: In 2008 waren er ongeveer 400 growshops actief. Welk percentage growshops hiervan goederen verkoopt voor professionele en/of bedrijfsmatige hennepteelt, is onbekend.

Een growshop is meer dan alleen een verkooppunt. Naast de verkoop van mogelijke hennepgoederen,

 • heeft een growshop kennis over kweekschema’s en het gebruik van voedingsmiddelen;
 • heeft een growshop kennis over insecticiden, ziekten en het bestrijden hiervan;
 • kan een growshop bemiddelen voor hennepstekken;
 • kan een growshop tussenpersoon zijn bij de in- en verkoop van henneptoppen;
 • kan een growshop contactpersoon zijn voor onder andere een elektricien, hokkenbouwer en financiële en justitiële hulp.

Kortom, een growshop kan een spin in het criminele hennepweb zijn.

Producten

In hennepkwekerijen worden vaak de volgende producten aangetroffen. Deze producten worden bij growshops verkocht.

 • Voedingsmiddelen
 • Lucht- en ventilatiesystemen
 • Koolstoffilters
 • (kweek)tenten
 • Lucht- en afzuigapparaten
 • Waterinstallaties en bevloeiingssystemen
 • Kweekbodems en voedingsmiddelen

Online verkoop

Klanten met een hennepkwekerij doen hun bestelling bij een growshop veelal online. De growshophouder gaat vervolgens met de bestelling aan de slag. De growshophouder adviseert de klant daarnaast ook over de goederen die (nog meer) nodig zijn voor een hennepkwekerij. De klant krijgt vervolgens een adres en tijdstip waarop de goederen opgehaald kunnen worden. De ophaallocaties betreffen vaak garageboxen, zeecontainers of opslagruimten. In de growshop zelf zijn meestal geen goederen aanwezig die strafbaar zijn gesteld op grond van artikel 11a Opiumwet.