Product toegevoegd aan winkelmand

Informatiepositie gemeenten


Informatiepositie gemeenten

Gemeenten hebben de regie over het lokale veiligheidsbeleid. Een goede informatiepositie is essentieel voor het opstellen en uitvoeren ervan en voor het handhaven van de openbare orde.

Een goede informatiestructuur zorgt ervoor dat:

 • de lokale driehoek informatiegestuurd besluiten kan nemen over prioriteiten en de inzet van mensen en middelen;
 • het lokale bestuur een volwaardige positie op veiligheidsgebied heeft;
 • u sneller inzicht heeft in trends en ontwikkelingen op het gebied van lokale veiligheid(sbeleving);
 • het aantal incidenten op bepaalde hotspots (en 'hottimes') na gerichte inzet op basis van data-analyse wezenlijk dalen;
 • een relatief kleine capaciteit aan handhavers door specifieke informatiegestuurde inzet toch effectief kan werken;
 • er verbinding is met interne en externe partners, waardoor u meer sturingsinformatie heeft.

Het CCV helpt

Wilt u de informatiepositie van uw gemeente rondom veiligheid versterken en beter organiseren? Lees er meer over op deze pagina's, bekijk ter inspiratie de cases van verschillende voorbeeldgemeenten en maak gebruik van onze producten:

 • stappenplan informatiepositie gemeenten
  De beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid kan er direct zelfstandig mee aan de slag. Hier vindt u het gehele stappenplan als handige pdf.
 • training versterking informatiepositie
  In een vier uur durende training zetten we verschillende aspecten van samenwerking en gedrag in en maken we samen een uitgebreid bouwplan.
 • kenniskring informatiepositie gemeenten
  Voor de meer ervaren gemeenten organiseert het CCV 4 keer per jaar een kenniskring. In de kenniskring delen we kennis en worden gemeenten aan elkaar verbonden. Daarnaast behandelen we trends, landelijke ontwikkelingen en vernieuwende aanpakken. De kenniskring bestaat uit een vaste groep deelnemers.

Vragen

Heeft u een vraag over de informatiepositie van uw gemeente? Het CCV helpt u graag verder. Neem hiervoor contact op met CCV-adviseur Marike van Deventer, 06 54 977 076.