Product toegevoegd aan winkelmand

Informatiepositie gemeenten


Informatiepositie gemeenten

Gemeenten hebben de regie over het lokale veiligheidsbeleid. Een goede informatiepositie is essentieel voor het opstellen en uitvoeren ervan en voor het handhaven van de openbare orde.

Een goede informatiestructuur zorgt ervoor dat:

  • de lokale driehoek informatiegestuurd besluiten kan nemen over prioriteiten en de inzet van mensen en middelen;
  • het lokale bestuur een volwaardige positie op veiligheidsgebied heeft;
  • je sneller inzicht hebt in trends en ontwikkelingen op het gebied van lokale veiligheid(sbeleving);
  • het aantal incidenten op bepaalde hotspots (en 'hottimes') na gerichte inzet op basis van data-analyse wezenlijk dalen;
  • een relatief kleine capaciteit aan handhavers door specifieke informatiegestuurde inzet toch effectief kan werken;
  • er verbinding is met interne en externe partners, waardoor je meer sturingsinformatie hebt.

Het CCV helpt

Wil je de informatiepositie van jouw gemeente rondom veiligheid versterken en beter organiseren? Lees er meer over op deze pagina's, bekijk ter inspiratie de cases van verschillende voorbeeldgemeenten en maak gebruik van onze producten:

  • stappenplan informatiepositie gemeenten;
    De beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid kan er direct zelfstandig mee aan de slag. Hier vind je het gehele stappenplan als handige pdf;
  • Voor de meer ervaren gemeenten organiseert het CCV 4 keer per jaar een kenniskring. In de kenniskring delen we kennis en worden gemeenten aan elkaar verbonden. Daarnaast behandelen we trends, landelijke ontwikkelingen en vernieuwende aanpakken. De kenniskring bestaat uit een vaste groep deelnemers.

Vragen

Heb je een vraag over de informatiepositie van jouw gemeente? Het CCV helpt je graag verder. Neem hiervoor contact op met CCV-adviseur michel.devroege@hetccv.nl, 06 13 360 865.