Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

20 jaar succesvolle buurtbemiddeling

In maar liefst 231 gemeenten kunnen bewoners een beroep doen op buurtbemiddelaars; een gestaag groeiend aantal. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Buurtbemiddeling vergroot al 20 jaar de leefbaarheid en veiligheid in de buurt en stimuleert het prettig omgaan tussen buurtgenoten. Burenruzies en conflicten in de buurt worden opgelost door vrijwilligers die op verzoek gratis komen bemiddelen.

Buurtbemiddeling wordt door gemeentes, politie, corporaties én burgers erkend als belangrijke mogelijkheid om een burengeschil effectief op te lossen. De ambassadeurs van buurtbemiddeling pleiten er dan ook voor dat bewoners van alle Nederlandse gemeenten gebruik kunnen maken van buurtbemiddeling.

Ambassadeurs voorstander van standaard aanbieden

"In Almere wordt deze methode al bijna 20 jaar aangeboden", vertelt Franc Weerwind, burgemeester van Almere en ambassadeur van buurtbemiddeling. "Alle gemeenten in Nederland zouden deze dienstverlening standaard moeten willen aanbieden zodat inwoners zelfstandig naar een oplossing voor burenoverlast kunnen zoeken."

Ook Mr. Frank Visser is ambassadeur van buurtbemiddeling. Hij zag als rechter veel burenruzies voorbijkomen. "Mensen die woonoverlast ervaren, moeten zo snel mogelijk bij buurtbemiddeling aan de bel trekken. Dan is de kans op een oplossing het grootst. Ik pleit ervoor dat álle gemeenten buurtbemiddeling gaan aanbieden."

Hester van Buren, bestuursvoorzitter van woningstichting Rochdale draagt buurtbemiddeling een warm hart toe. "Als corporatie heb je baat bij een leefbare buurt. Voor het oplossen van burenruzies vallen we graag terug op goed getrainde en onafhankelijke buurtbemiddelaars. Wij onderkennen de meerwaarde al jarenlang".

Vrijwillige participatie

Volgens Frannie Herder, adviseur bij het CCV, is het succes van buurtbemiddeling te danken aan de belangeloze inzet van zo’n 2.600 vrijwilligers. "Zij ondersteunen buren bij het oplossen van diverse conflicten, die steeds vaker heel complex zijn. Door hun participatie leveren zij een belangrijke bijdrage aan een leefbare en veilige woonomgeving."

Een aantal feiten op een rij

Uit de benchmark bleek verder:

  • In 2015 kwamen er bij de organisaties die deelnamen aan de benchmark ruim 12.000 zaken binnen. Het oplossingspercentage van de behandelde zaken is maar liefst 70%.
  • De aard van de klachten is in 20 jaar tijd niet wezenlijk veranderd. De meeste klachten gaan nog altijd over geluidsoverlast. Ruzies over de tuin, zoals over schuttingen en overhangende takken komen veel voor, maar ook overlast van dieren zorgt voor veel klachten.
  • Het aantal complexe buurtbemiddelingszaken, waarbij bijvoorbeeld psychosociale problematiek komt kijken, neemt de laatste jaren toe.
  • De politie en woningcorporaties verwezen in 2015 ten opzichte van 2014 minder zaken door (respectievelijk 2% en 4% minder). Dit is in lijn met de trend dat zowel de politie als de corporatie zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van bewoners stimuleren.