Product toegevoegd aan winkelmand
 

Expert

Veelgestelde vragen toepassing NEN 2535

Voor certificatie en inspectie van brandmeldinstallaties wordt NEN 2535 gebruikt. Onderstaande vragen en antwoorden lichten een aantal onduidelijkheden in NEN 2535 toe. De vragen zijn gesorteerd op paragraaf van NEN 2535.

4.2.1: Het op basis van de brandgrootte gekozen type rookmelder leidt er toe dat de prestatie-eisen van de brandmeldinstallatie niet worden gehaald. Is het toegestaan om de rookmelder om te wisselen voor een thermische melder?

4.2.1: Tijdens het gebruik van de brandmeldinstallatie blijkt dat er ongewenste brandmeldingen ontstaan waardoor de brandmeldinstallatie niet aan de prestatie-eisen voldoet. Bij analyse van de oorzaak blijkt dit te komen door het gekozen type rookmelder.

4.2.3: Is een proefbrand in een mechanisch geventileerde parkeergarage altijd verplicht?

10.2.2: Hoe om te gaan met verschillende bewakingsvormen binnen een bouwwerk bij inspectie?

10.2.2: Opslag of ontstekingsbronnen in sanitaire ruimten: moet een sanitaire ruimte waarin brandbaar materiaal is opgeslagen of een ontstekingsbron zoals een wasmachine of een droger aanwezig is, van detectie worden voorzien?

10.2.3: Welke ruimten moeten worden bewaakt bij gedeeltelijke bewaking?

10.3 en 10.7: Moet het brandweerpaneel worden vervangen als de fysieke situatie in het gebouw is veranderd?

10.9: Meerdere brandbeveiligingsinstallaties op een eindgroep: mag de 230 V AC voeding voor de deurmagneten of voor een ontruimingsalarminstallatie type A op dezelfde eindgroep worden aangesloten als die van de brandmeldinstallatie?

10.11.5.8: Melderafstand tot obstakels en wand in een kleine ruimte: in een ruimte van 1 m bij 1 m is verlichting aangebracht. De minimale afstand tot wand van 0,5 m kan niet worden aangehouden. Waar moet de automatische brandmelding worden geplaatst?

10.11.5.14: Melders in liftschachten: Mag een automatische brandmelder in een liftschacht worden aangebracht als de liftmachine zich in de liftschacht bevindt?

11.4: Moeten kabels in de kruipruimte worden voorzien van een bevestiging?

A.3.3, B.6: Waar staat dat het bevoegd gezag het Programma van Eisen (PvE) niet hoeft te ondertekenen?

Mijn vraag staat er niet bij. Wat moet ik doen?