Ga naar de inhoud

Harmonisatie en interpretatie

In de praktijk komen inspecteurs situaties tegen waar de norm onduidelijk of niet praktisch is. Dan gebruikt de inspecteur een harmonisatieafspraak of een interpretatiebesluit. In het inspectierapport staat welke harmonisatieafspraken en interpretatiebesluiten zijn gebruikt.

Een interpretatiebesluit geeft een interpretatie bij een normbepaling, voorschrift of regel, bijvoorbeeld als deze niet duidelijk is of als het nodig is voor praktische toepassing van de norm. Als het interpretatiebesluit later in de norm, het voorschrift of de regel wordt verwerkt, kan het daarna vervallen. Een interpretatiebesluit is van toepassing bij certificatie en inspectie.

Een harmonisatieafspraak is een afspraak voor inspectie-instellingen voor eenduidige beoordeling van een vaker voorkomende situatie die op verschillende manieren kan worden beoordeeld.

Alle onderstaande documenten kunnen worden gebruikt bij de drie vormen van inspectie op afgeleide doelstellingen, namelijk inspectie van het basisontwerp, inspectie van het detailontwerp en inspectie van het systeem.

Bij inspectie op basis van het uitgangspuntendocument (upd) zoals voor brandbeveiliging van opslag gevaarlijke stoffen of vuurwerk kunnen de documenten worden gebruikt bij inspectie van het uitgangspuntendocument. Bij inspectie van het systeem op locatie wordt beoordeeld of de brandbeveiliging overeenkomt met het upd en kan een harmonisatiedocument worden gebruikt als deze harmonisatieafspraak is vastgelegd in het upd.

Harmonisatieafspraken

2023-02 – Deurvastzetinrichtingen
2023-01 – Verwerken resultaten harmonisatieonderzoeken
2022-03 – Sleutelbuis, sleutelkluis of het sleuteldepot
2022-01 – Bijwonen proefbrand
2021-07 – Modificatierapporten
2021-06 – Onderhoudsrapporten bmi en oai
2021-05 – Datering inspectiecertificaten (peildatum)
Harmonisatie-afspraken voor Inspectie VBB-BMI-OAI RBI – versie 2.0 – 01-10-2020.

Interpretatiebesluiten, Technische bulletins en veelgestelde vragen

Interpretatiebesluiten deskundigenpanel BMI-OAI
Interpretatiebesluiten deskundigenpanel brandblussystemen (VBB)
Interpretatiebesluiten deskundigenpanel rookbeheersingsinstallaties (RBI)
Technische bulletins voor blussystemen
Veelgestelde vragen brandblussystemen
Veelgestelde vragen toepassing NEN 2535

Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften

Adviezen van toepassing bij inspectie brandbeveiliging:

1106 – Gezondheidszorgfunctie – ontgrendeling deuren in calamiteitsituatie
1112 – Kinderdagverblijf: geografisch brandmeldpaneel kinderdagverblijf?
1303 – IJsblokjesmachine in gangzone hotel 
1405 – Brandmeldinstallatie (BMI) versus brandcompartimentering&
1407 – Onderhoud niet-gecertificeerde brandmeldinstallatie (BMI) 
1410-1 -Sprinklermeldinstallatie in plaats van brandmeldinstallatie
1501 – Rookmelders i.p.v. BMI in kinderdagverblijf
1508 – Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute 
1701 – Certificeren BMI in klein kinderdagverblijf
1808 – Inspectiecertificaat RWA
1916 – Doodlopend eind en rooksluis met lift in hoogbouw
2001 – Grote stallingsgarage zonder BMI
Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften 
Bouwregelgeving
Vragen en antwoorden Helpdesk Bouwregelgeving over brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
Geluidniveau OAI NEN 2575 volgens 5.9b van Regeling Bouwbesluit
Ondertekening door bevoegd gezag NEN 2535 volgens 5.9a van Regeling Bouwbesluit
Infoblad Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie – Bouwbesluit 2012
Infoblad Brandveiligheid bij een Woonfunctie voor zorg – Bouwbesluit 2012
Rijksvastgoedbedrijf
Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties Instructie Versie 2.0