Ga naar de inhoud

Inspectie brand­beveiliging

Als gebruiker van een gebouw ben je volgens het Bouwbesluit 2012 verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het pand. Om er zeker van te zijn dat de brandbeveiliging aan de gestelde eisen voldoet, moet de brandbeveiliging in veel gevallen periodiek worden geïnspecteerd volgens het Bouwbesluit of volgens de verzekeraar.

Inspectie brandbeveiliging

Inspectie van brandbeveiliging: Hoe werkt dat?

Op deze plek staat een YouTube-video. Het tonen van de video kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw apparaat zet. Wil je de video op deze pagina bekijken, dan moet je hiervoor eerst expliciet toestemming geven door onze marketing cookies te accepteren. Je kunt de video ook bekijken via YouTube.com.

Inspectiecertificaat

Voor een brandveilig gebouw heb je een inspectiecertificaat nodig. Maar hoe kom je daaraan? Laat de brandbeveiligingsinstallaties inspecteren door een van de inspectie-instellingen. Als alles in orde is, ontvang je het inspectiecertificaat. Hiermee toon je aan dat jouw brandbeveiligingsinstallaties aan de eisen voldoen. Dit inspectiecertificaat is ook belangrijk voor de verzekeraar.

Verplichte inspectie

Inspectie van de brandbeveiliging is soms wettelijk verplicht. Dit is het geval bij een aantal gebruiksfuncties volgens het Bouwbesluit 2012. Het kan ook verplicht zijn op grond van milieuregelgeving, de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15: opslag gevaarlijke stoffen) en het Vuurwerkbesluit. In tabel 1 van het Bouwbesluit staat overzichtelijk weergegeven wat is verplicht in welke situatie.

Beknopte inspectie bij aanleg en onderhoud met keurmerk

Als je jouw installaties laat aanleggen en onderhouden met CCV-keurmerk, dan is inspectie in veel gevallen goedkoper. Bij een inspectie beoordeelt de inspecteur of aan de doelstelling wordt voldaan. Deze doelstelling moet herleidbaar zijn uit het Basisontwerp (bijvoorbeeld het Programma van Eisen, PvE). Tijdens deze inspectie wordt de installatie gecontroleerd en worden sturingen getest. Als een installatiecertificaat of onderhoudscertificaat is afgegeven op een installatie, zal er tijdens de inspectie door een inspectie-instelling rekening gehouden worden met zo’n certificaat. De inspectie wordt dan met minder diepgang uitgevoerd. Dat is vastgelegd in het inspectieschema voor brandbeveiligingssystemen. En dit levert een kostenbesparing op voor de opdrachtgever. Bij een positieve conclusie wordt een inspectiecertificaat afgegeven.

Geldigheid inspectiecertificaat

Een inspectiecertificaat is 1 jaar geldig indien de doormelding van de brandmeldinstallatie naar de meldkamer van de brandweer is verplicht volgens tabel 1 van het Bouwbesluit. Als de doormelding niet is verplicht, is de geldigheidsduur van het inspectiecertificaat 3 jaar. Dit staat in paragraaf 1.5 van de Regeling Bouwbesluit.

Meer informatie over inspectie