Ga naar de inhoud

Dit inspectieschema beschrijft de inspectie van de brandbeveiliging in een bouwwerk. De beoordeling kan plaatsvinden na oplevering (eerste inspectie) of in de gebruiksfase (vervolginspectie).

Inspectie van brandbeveiliging wordt afgerond met een rapportage. In een rapport legt de inspecteur zijn oordeel vast en onderbouwt de kwalificatie (afkeur, goedgekeurde situatie of omstandigheden) die hij aan zijn waarnemingen geeft. In dit document staan de minimum eisen waaraan de rapportage moet voldoen.

Van oudere sprinklerinstallaties moet na verloop van tijd de inwendige staat van het leidingwerk worden geïnspecteerd. Doel daarvan is, vast te stellen of de doorlaat van leidingen nog voldoende is om de vereiste hoeveelheid water op het vuur te krijgen. De werkwijze bij inspectie is vastgelegd in het CCV-inspectieprotocol inwendige inspectie sprinklerinstallaties.

Dit inspectieschema beschrijft inspectie van de uitgangspunten voor brandbeveiliging van een bouwwerk. De inspectie kan plaatsvinden voordat de brandbeveiliging wordt aangelegd, bij de oplevering of in de gebruiksfase.

Inspectie van brandbeveiliging wordt afgerond met een rapportage. In een rapport legt de inspecteur zijn oordeel vast en onderbouwt de kwalificatie (afkeur, goedgekeurde situatie of omstandigheden) die hij aan zijn waarnemingen geeft. In dit document staan de minimum eisen waaraan de rapportage moet voldoen.

Dit inspectieschema betreft inspectie van het detailontwerp van een brandbeveiligingssysteem.

Inspectie van brandbeveiliging wordt afgerond met een rapportage. In een rapport legt de inspecteur zijn oordeel vast en onderbouwt de kwalificatie (afkeur, goedgekeurde situatie of omstandigheden) die hij aan zijn waarnemingen geeft. In dit document staan de minimum eisen waaraan de rapportage moet voldoen.

De eisen ten aanzien van de vakbekwaamheid en ervaring van medewerkers van inspectie-instellingen die brandbeveiligingssystemen beoordelen.

Er is voor de brandmeldinstallatie van een kinderdagverblijf een inspectiecertificaat, conform het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties, noodzakelijk.

Deze kennispublicatie gaat alleen in op het certificeren zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Certificering van installaties op grond van bijvoorbeeld milieuvoorschriften, zoals bij PGS 15 (opslag gevaarlijke stoffen) en het Vuurwerkbesluit, kent een grote gelijkenis met het Bouwbesluit maar kan op onderdelen verschillen. Hierop wordt niet nader ingegaan in deze kennispublicatie.