Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen inspectie en onderhoud

Vind hier al je antwoorden op vragen over inspectie en onderhoud

Kleine brandblusser

Onderhoud is van wezenlijk belang om je brandbeveiligingsinstallatie in goede staat te houden. Elke installatie heeft na verloop van tijd te maken met slijtage en veroudering. Het onderhoudsbedrijf weet welk onderhoud nodig is om de installatie te houden of terug te brengen in de staat dat hij doet waarvoor hij bedoeld is.

Het onderhoudsbedrijf hanteert daarvoor een onderhoudscyclus, na voltooiing waarvan deze een certificaat voor het onderhoud afgeeft. Het certificaat betekent dat het vereiste onderhoud is uitgevoerd. Het rapport van onderhoud is zo een belangrijke informatiebron voor de inspecteur.

Met het onderhoudscertificaat kan de inspecteur een beperkte inspectie uitvoeren, hij mag voor een deel vertrouwen op het werk van het onderhoudsbedrijf.

Het kan zijn dat recent het onderhoud is voltooid, maar dat het onderhoudsbedrijf nog geen certificaat van onderhoud heeft afgegeven. Dit certificaat van onderhoud heeft de inspecteur nodig om een beperktere inspectie uit te voeren. Zonder certificaat moet de inspecteur een uitgebreide inspectie uitvoeren.

Het advies is om het tijdstip van het reguliere onderhoud en het tijdstip van inspectie goed op elkaar af te stemmen.

Als de informatie over de staat van de installatie ontbreekt, moet de inspecteur zelf op zoek. Dat betekent een diepgaande inspectie, die veel tijd in beslag neemt. Dit kan leiden tot hogere kosten. Daarnaast is door regelmatig onderhoud de kans op afkeur van de installatie kleiner. Een installatie zonder onderhoud vertoont nu eenmaal snel tekortkomingen die ten koste gaan van de doeltreffendheid.

Als je als opdrachtgever bij de opdracht aan de inspectie-instelling meldt dat het onderhoud onder certificatie is gedaan, en op de dag van inspectie blijkt dit niet zo te zijn, dan zit er voor de inspecteur niets anders op dan de inspectie af te breken. Hij moet dan wegens het ontbreken van informatie een uitgebreide inspectie doen, terwijl hij zich heeft voorbereid op een beperkte inspectie. Zowel qua voorbereiding als beschikbare tijd is dat lastig. Een nieuwe opdracht en een nieuwe inspectiedatum zijn het gevolg.

Het kan een goed idee zijn om de onderhoudsmonteur te laten meelopen met de inspecteur. Theoretisch gezien kan een onderhoudsmonteur dan meteen iets oplossen. Dit kan leiden tot goedkeur, terwijl er anders sprake zou zijn van afkeur.

Maar het kan ook voorkomen dat het oplossen van het probleem langer dan een dag in beslag neemt. De inspecteur moet dan op een later tijdstip alsnog constateren of het probleem is opgelost.

Het is in ieder geval efficiënt om de onderhoudscyclus en de inspectie goed op elkaar af te stemmen. Op die manier ben je als opdrachtgever zeker dat jouw installatie in goede staat verkeert. Ook is dan het certificaat (of in elk geval een rapport van onderhoud) aanwezig waaruit blijkt dat het onderhoud is gedaan.

Je bent verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van het onderhoud en inspecties. Ook als je, als opdrachtgever, de planning overlaat aan een ander blijf je verantwoordelijk

Het onderhoudsbedrijf geeft na afronding van het onderhoud (de onderhoudscyclus) het certificaat af. Daar kan administratief enige tijd tussen zitten. Het advies is om hierover duidelijke afspraken te maken met het onderhoudsbedrijf. Wordt die termijn overschreden, dan kun je, als opdrachtgever, het onderhoudsbedrijf eraan herinneren dat je het certificaat nodig hebt.

Onderhoudsbedrijven die gecertificeerd zijn volgens CCV-schema’s Onderhoud VBB-systemen, Onderhoud Brandmeldinstallaties of Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties geven voor hun werk certificaten van onderhoud af.

Installateurs die gecertificeerd zijn volgens CIBV 1233 Blusgas geven een certificaat van onderhoud af. Of, als ze een deel van de installatie in onderhoud hebben: een verklaring onderhoud sprinklerinstallatie.

De betreffende documenten zijn van belang in het kader van inspectie.

Je kunt het beste contact opnemen met het onderhoudsbedrijf of de inspectie-instelling. Het onderhoudsbedrijf weet hoe het zit met de installatie, de eisen die daaraan worden gesteld, en kan helpen met de voorbereidingen voor de inspectie. De inspectie-instelling kan veel vragen over inspectie beantwoorden.