Ga naar de inhoud

Is inspectie van brandbeveiliging verplicht?

Paneel brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie

Inspectie is soms verplicht door het Bouwbesluit, en soms stelt de verzekering een inspectiecertificaat verplicht.

Inspectie brandmeldinstallatie verplicht? – Tabel 1 Bouwbesluit

Het Bouwbesluit schrijft voor dat in bepaalde gebouwen een brandmeldinstallatie aanwezig moet zijn. In tabel 1 van het Bouwbesluit staat overzichtelijk weergegeven wat verplicht is in welk gebouw. Sommige gebouwen moeten volgens artikel 6.20 van het Bouwbesluit een geldig inspectiecertificaat hebben dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties.

Sommige brandmeldinstallaties sturen andere brandbeveiligingsinstallaties aan die moeten worden geïnspecteerd, zoals een rookbeheersingsinstallatie of een blusinstallatie. Deze brandmeldinstallaties moeten even vaak worden geïnspecteerd als de aangestuurde brandbeveiligingsinstallatie.

Op de pagina met inspectie-instellingen zie je welke instellingen de brandmeldinstallatie inspecteren volgens het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties.

Geldigheid inspectiecertificaat

In paragraaf 1.5 van de Regeling Bouwbesluit staat hoe lang een inspectiecertificaat geldig is. Indien de brandmeldinstallatie doorgemeld moet zijn naar de meldkamer van de brandweer is het inspectiecertificaat 1 jaar geldig. Zonder deze verplichte doormelding is de geldigheidsduur van het inspectiecertificaat 3 jaar. In tabel 1 van het Bouwbesluit staat of doormelding van de brandmeldinstallatie verplicht is.

Inspectie ontruimingsalarminstallatie verplicht?

Als de brandmeldinstallatie volgens artikel 6.23 van het Bouwbesluit moet zijn voorzien van een inspectiecertificaat, dan moet de ontruimingsalarminstallatie ook zijn voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Ontruimingsalarminstallaties. Het is mogelijk de inspectie van de brandmeldinstallatie en de ontruimingsalarminstallatie te combineren. Als alles goed is krijg je een inspectiecertificaat voor beide installaties.

Op de pagina met inspectie-instellingen zie je welke instellingen de ontruimingsalarminstallatie inspecteren volgens het CCV-inspectieschema Ontruimingsalarminstallatie.

Inspectie automatische brandblusinstallatie verplicht?

Een automatische blusinstallatie zoals een sprinklerinstallatie moet volgens artikel 6.32 van het Bouwbesluit zijn voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen.

De brandmeldinstallatie is van groot belang voor de blusinstallatie: soms voor detectie van de brand en vaak voor doormelding naar de brandweer. De brandmeldinstallatie moet daarom ook worden geïnspecteerd. Het is mogelijk de inspectie van de automatische blusinstallatie te combineren met de inspectie van de brandmeldinstallatie en de ontruimingsalarminstallatie. Als alles goed is krijg je een inspectiecertificaat voor alle installaties.

Op de pagina met inspectie-instellingen zie je welke instellingen de automatische brandblusinstallatie  inspecteren volgens het CCV-inspectieschema Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen.

Inspectie rookbeheersingsinstallatie verplicht?

Een rookbeheersingsinstallatie (zoals een ventilatiesysteem, een rook- en warmteafvoer of een overdruksysteem) moet volgens artikel 6.32 van het Bouwbesluit zijn voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties. Een rookbeheersingsinstallatie wordt meestal aangezet door de brandmeldinstallatie, en de brandmeldinstallatie meldt de brand door aan de brandweer. De brandmeldinstallatie is daarom van groot belang voor de rookbeheersingsinstallatie en moet ook worden geïnspecteerd. De inspectie van de rookbeheersingsinstallatie en de brandmeldinstallatie kunnen worden gecombineerd, je krijgt dan een inspectiecertificaat.

Op de pagina met inspectie-instellingen zie je welke instellingen de rookbeheersingsinstallatie inspecteren volgens het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties.