Ga naar de inhoud

Uitgangspunten­document brand­beveiliging

Het uitgangspuntendocument brandbeveiliging vormt de basis voor het ontwerp van de brandbeveiliging. Het doel van het document is afspraken over brandbeveiliging duidelijk vast te leggen tussen de gebruiker en de partijen die de kaders bepalen (zoals bevoegd gezag en verzekeraar).

Uitgangspuntendocument brandbeveiliging

Als gebouweigenaar of -gebruiker is het belangrijk de brandveiligheid op orde te hebben. Hierbij is de wet- en regelgeving leidend. Zo moet een gebouw altijd voldoen aan de regels van het Bouwbesluit 2012. Daarin staan voorschriften voor bijvoorbeeld het bestrijden van brand met blusmiddelen als blustoestellen en automatische brandblusinstallaties. In sommige gevallen heb je een omgevingsvergunning nodig, zoals gebouwen waar veel mensen samenkomen. En soms moet je een gebruiksmelding doen bij de gemeente.

Welke regels voor jou gelden hangt af van de specifieke situatie. Werk je met (brand)gevaarlijke stoffen? Welke functie heeft het gebouw? Hoeveel mensen komen er in jouw gebouw en is het toegankelijk voor publiek?

Animatie UPD Brandbeveiliging

Op deze plek staat een YouTube-video. Het tonen van de video kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw apparaat zet. Wil je de video op deze pagina bekijken, dan moet je hiervoor eerst expliciet toestemming geven door onze marketing cookies te accepteren. Je kunt de video ook bekijken via YouTube.com.

Ga je met deze vragen aan de slag, dan is het aan te bevelen om een brandbeveiligingsadviseur in te schakelen die een uitgangspuntendocument brandbeveiliging (UPD) met keurmerk kan opstellen. In het uitgangspuntendocument worden de volgende zaken genoemd: beschrijving van de situatie, het doel van de brandbeveiliging, de brandveiligheidsrisico’s, de gemaakte keuzes en de uitwerking van het brandbeveiligingsconcept. Het brandbeveiligingsconcept is het samenhangend geheel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen waarmee het risico op brand tot een aanvaardbare omvang wordt teruggebracht.

Het doel van het uitgangspuntendocument is afspraken over brandbeveiliging duidelijk vast te leggen tussen gebruiker, bevoegd gezag en verzekeraar. Daarom is het een belangrijk document in het vergunningstraject met het bevoegd gezag en vaak ook voor het contract met de (brand)verzekeraar.

Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging met keurmerk

Op deze plek staat een YouTube-video. Het tonen van de video kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw apparaat zet. Wil je de video op deze pagina bekijken, dan moet je hiervoor eerst expliciet toestemming geven door onze marketing cookies te accepteren. Je kunt de video ook bekijken via YouTube.com.

Een UPD, is dat nu hetzelfde als een PvE?

Er worden veel verschillende termen gebruikt voor het ontwerp van de brandbeveiliging: UPD, PvE, BSO, DTO, IPB, MPB, brandveiligheidsconcept. Hiermee wordt eigenlijk hetzelfde document bedoeld. Wat betekenen deze termen nu allemaal?

  • Een PvE is een Programma van Eisen, gebruikelijke term voor het ontwerp van brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties en rookbeheersingsinstallaties.
  • Een UPD is een Uitgangspuntendocument, veel gebruikt voor het ontwerp van een sprinklerinstallatie.
  • BSO is Basisontwerp, zo wordt het uitgangspuntendocument genoemd bij inspectie voor het Bouwbesluit.
  • DTO is het Detailontwerp, uitgewerkt ontwerp met tekeningen en berekeningen, term wordt gebruikt bij inspectie voor het Bouwbesluit.
  • Een IPB Integraal Plan Brandbeveiliging, term uit Model IBB voor een integrale benadering van de brandbeveiliging.
  • Brandbeveiligingsconcept is het beveiligingsconcept van het object met het bouwkundige brandbeveiligingsniveau.
  • Een MPB Masterplan Brandveiligheid is een uitwerking van het brandbeveiligingsconcept voor de brandbeveiligingsinstallatie.
  • Een BdB basisdocument brandbeveiliging is een verdere uitwerking van het Masterplan Brandveiligheid voor een installatie.

Het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging met CCV-keurmerk is het conceptuele ontwerp van de brandbeveiliging, vergelijkbaar met het IPB, het Masterplan Brandveiligheid en het Brandbeveiligingsconcept. De Specificatie met CCV-keurmerk is de uitwerking van het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging voor een installatie, vergelijkbaar met het PvE, het UPD Sprinkler en het DTO.

Schakel een brandbeveiligingsadviseur in

Een uitgangspuntendocument brandbeveiliging met keurmerk heeft de vereiste kwaliteit en dat voorkomt kosten en oponthoud tijdens de bouw. Een onafhankelijke certificatie-instelling controleert steekproefsgewijs de opgestelde uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging en gaat na of de opstellers voldoende gekwalificeerd zijn. Daardoor weet je zeker dat je goed advies krijgt voor de brandbeveiliging van jouw pand. Brandbeveiligingsadviseurs die een uitgangspuntendocument brandbeveiliging met keurmerk kunnen opstellen vind je hier.

Gerelateerd