Ga naar de inhoud

Onderhoud blusmiddelen

Blusmiddelen zorgen dat bij brand de schade beperkt blijft tot de directe omgeving van de brand. Veel beginnende branden worden geblust met kleine blusmiddelen, waardoor de brandweer niet hoeft uit te rukken. Als gebouweigenaar of -gebruiker ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van de blusmiddelen. Vaak wordt gekozen voor onderhoud met CCV-keurmerk door een gekwalificeerd bedrijf.

Kleine brandblusser

Brandklassen en pictogrammen

Onder kleine blusmiddelen vallen brandslanghaspels, sproeischuim-, poeder- en CO2/koolzuursneeuwblussers en branddekens. De pictogrammen verklaren voor welke branden het blusmiddel geschikt is. Maak op basis van de pictogrammen een goede keuze en laat je daarbij adviseren door de vakman.

Animatie onderhoud blusmiddelen (REOB)

Op deze plek staat een YouTube-video. Het tonen van de video kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw apparaat zet. Wil je de video op deze pagina bekijken, dan moet je hiervoor eerst expliciet toestemming geven door onze marketing cookies te accepteren. Je kunt de video ook bekijken via YouTube.com.

Overzicht kleine blusmiddelen

 • Draagbare blusmiddelen: verplaatsbare blustoestellen met een maximaal gewicht van 20 kilogram.
 • Verrijdbare blusmiddelen: verplaatsbare blustoestellen met een gewicht groter dan 20 kilogram die op een verrijdbare bluskar staan.
 • Brandslanghaspels: een 20 tot 30 meter lange brandslang op een haspel die is aangesloten op de waterleiding.
 • Droge blusleiding: het is aan te raden om te beschikken over een droge blusleiding. Dit is een aansluiting in het pand waar de brandweer de slang op kan aansluiten en waar leidingwater doorheen komt.

Regelmatig onderhoud van blusmiddelen is belangrijk

Blusmiddelen zijn veiligheidsproducten waarvan je hoopt dat je ze nooit nodig hebt. Maar als er brand is, moeten ze functioneren. Daarom is regelmatig onderhoud aan blusmiddelen erg belangrijk. Hiervoor kun je contact opnemen met een gekwalificeerd bedrijf. Tijdens het onderhoud lopen zij diverse essentiële onderdelen na en worden deze – indien nodig – vakkundig gerepareerd of vervangen.

 • Onderhoud draagbare en verrijdbare blusmiddelen
  Voor de draagbare en verrijdbare blusmiddelen is het volgens het Bouwbesluit 2012 verplicht om minimaal een keer per twee jaar onderhoud en een controle te laten uitoefenen. Dit moet gebeuren volgens de richtlijnen van de NEN 2559 (draagbare blustoestellen) en NEN 2659 (verrijdbare blustoestellen).
 • Onderhoud brandslanghaspels en droge blusleidingen
  In het Bouwbesluit (artikel 1.16) is opgenomen dat brandslanghaspels aan een prestatie-eis moeten voldoen. Hoewel er dus geen wettelijke termijn aan verbonden is, is het in de praktijk aan te raden om deze installatie jaarlijks te onderhouden en te controleren. Tijdens een controle wordt onder meer gekeken naar de verzegeling van de hoofdkranen van de brandslanghaspels, ter voorkoming van legionella. Elke vijf jaar moeten de slangen getest worden op de maximale werkdruk (10-12 bar).
 • Onderhoud droge blusleidingen
  Droge blusleidingen moeten minimaal een keer in de vijf jaar worden gecontroleerd (test-eis) volgens NEN 1594. Bovendien is er een prestatie-eis, wat inhoudt dat de droge blusleidingen naar verwachting moeten functioneren. Hiervoor is periodiek onderhoud noodzakelijk. Maar ook hier geldt dat verzekeraars strengere eisen kunnen stellen aan het controleren van droge blusleidingen.

Onderhoud blusmiddelen met keurmerk

Bij onderhoud van blusmiddelen met keurmerk kies je voor vakbekwame bedrijven die werken met het CCV-certificatieschema onderhoud blusmiddelen (Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen (REOB)). Je weet dan zeker dat een blusmiddel ook echt werkt als je het nodig hebt. Bedrijven die onderhoud met keurmerk aanbieden, worden gecontroleerd door een certificatie-instelling. Dit geeft ook de brandweer en verzekeraars vertrouwen dat je jouw zaken op orde hebt.