Ga naar de inhoud

Woningsprinkler­installaties

Het grootste gevaar voor mensen bij brand zijn de rook en hitte. Hoe langer een brand de tijd krijgt zich te ontwikkelen, des te gevaarlijker de omstandigheden voor mensen worden. Een woningsprinklerinstallatie bestrijdt een brand geheel automatisch, snel en effectief. Het zorgt dat de brand tot een ruimte beperkt blijft. Mensen in de brandende woning hebben hierdoor een veel grotere overlevingskans.

Woningsprinklerinstallatie

Zeker voor mensen die meer risico lopen door verward gedrag en mensen die niet makkelijk zelf kunnen vluchten is het verstandig om ervoor te zorgen dat een brand geen grote gevolgen heeft.

Hoe werkt een woningsprinklerinstallatie?

De woningsprinkler is ontwikkeld om woningbranden direct onder controle te houden. Een woningsprinklersysteem bestaat uit sprinklerkoppen die verbonden zijn met een watervoorziening zoals de waterleiding. In iedere afzonderlijke sprinklerkop bevindt zich een thermisch element dat bij een specifieke temperatuur bezwijkt en zorgt dat water de brand bestrijdt.

Norm voor woningsprinklerinstallaties

De criteria voor woningsprinklerinstallaties zijn vastgelegd in de Europese norm NEN-EN 16925 ‘Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties voor de woonomgeving – Ontwerp, installatie en onderhoud’. Bij de norm hoort in Nederland ook een Nationale Bijlage. Daarom wordt de norm in de praktijk aangehaald als NEN-EN 16925+NB. De norm kent drie categorieën. In categorie 1 vallen reguliere woningen en individuele appartementen in een woongebouw. Categorie 2 betreft woongebouwen tot 13 meter hoog. Woongebouwen hoger dan 13 meter en tot 70 meter gebouwhoogte vallen in categorie 3.

Keurmerk woningsprinklerinstallaties

Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van een woningsprinklerinstallatie vergt vakmanschap. Samen met stakeholders als de brandweer en installateurs ontwikkelde het CCV het keurmerk woningsprinklerinstallaties.