Ga naar de inhoud

Derde tranche City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime van start

Portretfoto van Sybrand van Haersma Buma, waarbij hij buiten staat in het groen.

Door de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime zijn er sinds 2020 op lokaal niveau veel creatieve en innovatie cyberprojecten opgestart om de cyberweerbaarheid van inwoners en ondernemers te versterken. De City Deal gaat door met een derde tranche. Belangrijk, want cybercriminaliteit blijft evolueren en nieuwe uitdagingen duiken op. Gemeenten moeten veerkrachtig blijven en zich aanpassen aan deze veranderende omgeving. “Mede dankzij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime wordt de samenwerking voortgezet, kennis gedeeld en blijvend geïnvesteerd in innovatie”, aldus Sybrand van Haersma Buma, voorzitter van de stuurgroep.

Met de derde tranche van de City Deal wordt tussen 2023 tot en met 2025 ingezet op drie hoofdlijnen.

1. Implementatie: ondersteuning door regionale samenwerkingsverbanden

Er is een aantal succesvolle ‘pareltjes’ uit eerdere tranches voortgekomen. Denk daarbij aan de
Digitale cybersecurity Ster voor KVO-B en de MKB Cyber Campus voor het mkb, Re_BOOTCMP, HackShield, Youth Cyber Team, Project Geldezels voor jeugd en tenslotte Serious game cyberweerbaarheid, Interactieve training cyberweerbaarheid senioren en Storytelling Cybercrime voor senioren/laaggeletterden. Buma geeft aan: “Dankzij deze cyberprojecten is niet alleen waardevolle kennis verspreid, maar kwetsbare groepen zijn ook voorzien van de nodige instrumenten en gedragsalternatieven om zichzelf te beschermen. Een fantastisch resultaat dat er binnen deze City Deal zulke innovatieve oplossingen zijn ontwikkeld om onze weerbaarheid te vergroten.” Deze cyberprojecten worden verder uitgewerkt en – eventueel met behulp van de regionale samenwerkingsverbanden veiligheid – daadwerkelijk geïmplementeerd bij andere gemeenten in Nederland. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft daarin als beheerder van de City Deal een bemiddelende rol. Goed om te weten: de cyberprojecten uit eerdere rondes worden door lectoraten geëvalueerd; alle projecten op proces en een aantal op effect.

Alle City Deal cyberprojecten zijn terug te vinden in de CCV-database Lokale cyberprojecten. En diverse projectleiders vertellen over hun cyberprojecten in de Cyber Sessions ‘The time is now’. Bekijk de 5 afleveringen en je kunt aan de slag met de aanpak van cybercriminaliteit.

2. Innovatieve projecten: nieuwe uitvraag

Er is subsidiegeld beschikbaar voor het ontwikkelen van interventies die specifiek kunnen voorzien in de ’witte vlekken’ van het bestaande assortiment. Er wordt net als voorgaande City Deal tranches ook deze keer een beroep gedaan op lokale en regionale overheden, regionale samenwerkingsverbanden veiligheid, Platformen Veilig Ondernemen (PVO’s), onderwijsinstellingen en private partijen om met creatieve en innovatieve projectvoorstellen te komen. De uitvraag wordt op verschillende momenten gedaan: in september voor mkb-projecten, in januari voor jeugdprojecten en in de eerste helft van 2024 voor online aangejaagde ordeverstoringen én voor senioren/laaggeletterden.

3. Borging: samenwerken met partners

“Dankzij de inzet en betrokkenheid van alle stakeholders is er lokaal veel meer beleidsmatige en bestuurlijke aandacht voor cybercriminaliteit gekomen. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Al deze beproefde interventies moeten ook na 2025 – als de 3e tranche ten einde loopt – beheerd worden en beschikbaar zijn”, aldus Buma. Het CCV speelt een belangrijke rol in deze borging. Het CCV organiseert coalitie-overleggen waarin deelnemers van de City Deal en ook andere geïnteresseerden welkom zijn, en kennisdeling over de City Deal en digitale veiligheid in brede zin centraal staan.

City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke innovatieprogramma Agenda Stad (BZK). De City Deal lokale weerbaarheid cybercrime werd in 2020 in het leven geroepen om de cyberweerbaarheid van kwetsbare groepen als ondernemers, jongeren en senioren te versterken. Het is een samenwerking tussen landelijke, regionale en lokale overheden, politiediensten, de wetenschap, bedrijven en maatschappelijke organisaties, met als doel de plaatselijke gemeenschappen te beschermen tegen cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit om zo de lokale weerbaarheid te versterken.

Meer informatie vind je in het CCV-dossier Cybercrime.