Ga naar de inhoud

Publiek – Privaat

Bij deze vorm van cameratoezicht wordt niet alleen het eigen terrein, maar doorgaans ook de openbare ruimte gefilmd.

Beveiligingscamera voor cameratoezicht op het terrein.

Publiek-privaat cameratoezicht is in opkomst. Bedrijventerreinen en winkelcentra worden beveiligd met camera’s die het initiatief zijn van zowel publieke als private partijen. Bij deze vorm van cameratoezicht wordt niet alleen het eigen terrein, maar doorgaans ook de openbare ruimte (zoals de openbare weg en de toegangsweg) gefilmd. Dat gebeurt niet alleen vanuit het oogpunt van het handhaven van de openbare orde (publiek toezicht), maar ook vanuit het oogpunt van het beveiligen van personen en goederen (privaat toezicht) die zich op het terrein bevinden.

Hieronder vind je informatie over: