Ga naar de inhoud

Wettelijk kader publiek – privaat cameratoezicht

Van belang is om bij deze vorm van toezicht scherp te krijgen wat het doel is. 

Beveiliger houdt met camera's de omgeving in de gaten. Ter illustratie van het CCV-dossier Cameratoezicht.

Bij publiek-privaat cameratoezicht is zowel het wettelijk kader van publiek als van privaat cameratoezicht van kracht. Mede daarom roept deze vorm van cameratoezicht de meeste praktijkvragen op. Van belang is om bij deze vorm van toezicht scherp te krijgen wat het doel is. 

Voorbeelden

Onderstaande voorbeelden geven een eerste aanzet voor inzicht in de mogelijkheden. Publiek-privaat toezicht is maatwerk: het inwinnen van juridisch advies wordt sterk aangeraden.

  • Er zijn diverse voorbeelden in het land waarbij publiek-privaat wordt uitgekeken. De basisgedachte achter alle publiek-private uitkijkcentrales is dat de informatiestromen van publiek en privaat gescheiden zijn. Dit is ook wettelijk vereist. De daadwerkelijke inrichting verschilt. In enkele gevallen wordt publiek en privaat in 1 ruimte uitgekeken, terwijl in andere gevallen publieke en privaat op 2 verschillende locaties zijn ondergebracht.
  • De kracht van publiek-privaat cameratoezicht is gebaseerd op afspraken (convenant, intentieverklaring, contract). Deze afspraken koppelen de beide cameraregimes. Zo kan in de praktijk snel geschakeld worden om private beelden live door te sturen naar de publieke centrale. 
  • Als bijvoorbeeld een inbraak (privaat) heeft plaatsgevonden, kunnen de camerabeelden direct worden doorgezet naar de publieke centrale (opsporing/openbare orde). Op die manier kunnen de eventuele daders worden gevolgd met publieke camera’s om te komen tot een aanhouding van de verdachten. Juist die koppeling met live-verbinding levert in de praktijk veel vragen op. De basis is dat in ieder geval gescheiden uitkijken en gescheiden opslag wordt geregeld.