Ga naar de inhoud

Achtergrondinformatie cameratoezicht

Privacywetgeving

Bord met aankondiging van cameratoezicht op het terrein. Ter illustratie van het CCV-dossier Cameratoezicht.

Privacywetgeving

Cameratoezicht is gekaderd in de privacywetgeving. De voornaamste vraag die uit juridisch oogpunt gesteld moeten worden is: maakt het cameratoezicht inbreuk op de privacy van burgers? Zowel nationaal als  internationaal zijn hier algemene grondslagen voor geformuleerd.

Effectief of niet?

Cameratoezicht wordt – zowel nationaal als internationaal – veel toegepast. Bijna als vanzelfsprekend wordt aangenomen dat het met de effectiviteit wel goed zit. Toch laten evaluaties zien dat de vraag of cameratoezicht werkt, niet met een simpel ‘ja’ of ‘nee’ kan worden beantwoord. In sommige gevallen werkt het wel, soms niet en in weer andere gevallen is de effectiviteit eenvoudigweg niet bekend.

Uit de evaluaties blijkt dat cameratoezicht soms leidt tot een toename van (objectieve) veiligheid. In andere evaluaties wordt geconcludeerd dat de onveiligheid juist toeneemt. Overigens geldt dit ook voor de subjectieve veiligheid. Cameratoezicht kan een veilig gevoel geven, maar dat hoeft niet altijd. Dit kan te maken hebben met de zogenoemde schijnveiligheid.

Privaat cameratoezicht bedrijventerreinen

Veel verenigingen van bedrijventerreinen willen hun hele bedrijventerrein in beeld brengen met private camera’s. Ook zetten zij vaak Automatische nummerplaatherkenning (ANPR) in om alle nummerborden van auto’s te scannen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is dit niet toegestaan. Toch vindt in de praktijk deze vorm van toezicht vaak plaats. Verenigingen wijzen als rechtvaardiging hiervoor vaak op hun samenwerking met alle ondernemers en de gemeente, vastgelegd in een convenant. Toch mag dit bij wet niet. De regels van privaat cameratoezicht worden strak nageleefd door de AP. Overigens komt de AP in de regel pas in actie na een klacht of melding.