Ga naar de inhoud

Locatie publiek – privaat cameratoezicht

Dit wordt het meest gebruikt bij bedrijventerreinen en winkelgebieden.

Beveiliger houdt met camera's de omgeving in de gaten. Ter illustratie van het CCV-dossier Cameratoezicht.

Publiek-privaat cameratoezicht is het combineren van de 2 regimes met behoud van de wettelijke eisen per regime. De meerwaarde is echter dat vaak via 1 centrale alle camera’s met elkaar verbonden kunnen worden. Zo kan bij een melding op privaat regime, snel gekoppeld worden met het publieke regime. 

De mengvorm van functies houdt in dat niet per definitie alleen privaat of publiek cameratoezicht toegepast kan worden. De doelbinding voor privaat cameratoezicht is immers gericht op het beveiligen van personen of goederen. In dat geval is geen ruimte voor toezicht op de openbare orde. De doelbinding voor publiek cameratoezicht is gericht op de openbare orde en veiligheid. Dat voorziet weer niet in het beveiligen van personen of goederen.

Door de scheiding van deze twee regimes is publiek-privaat cameratoezicht in de praktijk geen vanzelfsprekendheid. Zeker bij het toepassen van publiek cameratoezicht moet de gemeente conform artikel 151c van de Gemeentewet aantonen dat het handhaven van de openbare orde noodzakelijk is.

Publiek-privaat cameratoezicht wordt het meest gebruikt bij bedrijventerreinen en winkelgebieden.