Ga naar de inhoud

Doel publiek – privaat cameratoezicht

Deze vorm van cameratoezicht heeft twee doelen.

Beveiliger houdt met camera's de omgeving in de gaten. Ter illustratie van het CCV-dossier Cameratoezicht.

Publiek-privaat cameratoezicht kent in feite twee doelen. Enerzijds het beschermen van eigendommen (privaat) en anderzijds het handhaven van de openbare orde en veiligheid (publiek). 

Privaat doel

Publiek-privaat cameratoezicht dat tot doel heeft het beveiligen van personen en eigendommen valt in de regel onder hetzelfde wettelijke regime als privaat cameratoezicht en de daarbij gestelde eisen. Bij het uitkijken van camerabeelden in het private domein is het de ondernemer zelf die de beelden beheert en uit kan kijken. Dit valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Publiek doel

Het bekijken van beelden verkregen door middel van publiek-privaat toezicht kan door diverse partijen worden opgepakt. Afhankelijk van het gekozen doel, en daarmee het wettelijk kader, zijn er wel belangrijke voorwaarden aan verbonden. Zo is het uitkijken van beelden in het publieke domein een verantwoordelijkheid van de gemeente en de politie op basis van artikel 151c Gemeentewet.

Uitkijkcentrale

Om redenen van efficiency en effectiviteit worden de beelden van zowel publieke als private camera’s in toenemende mate in toezichtcentrales uitgekeken. Het bekijken van camerabeelden kan door diverse partijen worden gedaan. Afhankelijk van het gekozen regime zijn er wel belangrijke voorwaarden aan verbonden.

Wanneer er in een centrale voor meerdere doelen wordt uitgekeken, en dus onder meerdere privacyregimes wordt gewerkt, moeten de beelden altijd volgens hun eigen privacyregime worden opgeslagen. In de praktijk betekent dit dat met name de toegang tot de beelden en de bewaartermijnen voor de regimes verschillen.

  • Voor meer informatie zie het wettelijk kader publiek-privaat.