Ga naar de inhoud

Doel privaat cameratoezicht

Het hoofddoel van privaat cameratoezicht is zaaksbescherming.

Beveiligingscamera voor cameratoezicht op het terrein.

Zaaksbescherming

Het hoofddoel van privaat cameratoezicht is zaaksbescherming. Zaaksbescherming is het beveiligen en beschermen van privé-eigendommen en natuurlijke personen. Als je cameratoezicht inzet, moet het een ‘noodzakelijk’ middel zijn. Het privacybelang gaat hierbij voor het bedrijfsbelang.

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft er de voorkeur aan dat cameratoezicht deel uitmaakt van een pakket van maatregelen. Cameratoezicht alleen biedt doorgaans geen effectieve oplossing voor beveiligingsproblemen. Wanneer een beveiligingsprobleem ook met andere maatregelen kan worden opgelost, is er een verplichting om voorrang te geven aan een maatregel die het minste inbreuk maakt op de privacy.

Bijvangst

Naast zaaksbescherming is het mogelijk de camerabeelden voor andere zaken in te zetten. Bij constatering van een strafbaar feit kunnen de beelden worden overgedragen aan of worden gevorderd door het Openbaar Ministerie. 

Nevendoelen

Op een aantal bedrijventerreinen worden de beelden ook gebruikt om het beheer van het bedrijventerrein te verbeteren. Het gaat dan om het signaleren van bijvoorbeeld kapotte verlichting, zwerfvuil en andere schade aan de infrastructuur. Beelden worden in de praktijk ook gebruikt voor doelen als brandveiligheid en leefbaarheid.

Andere nevendoelen kunnen de veiligheidsbeleving of het overlastbeleving verbeteren zijn.