Ga naar de inhoud

Overlast

Bijna iedereen heeft wel eens in meer of mindere mate te maken gehad met overlast. Maar wat nou als de overlast echt heel erg is? Lees in dit dossier hoe je overlast kunt aanpaken.

Foto van een groep jongeren die bij een graffitimuur zitten. Ter illustratie van het CCV-dossier Overlast.

Jongeren op straat die herrie maken, kapotte straatverlichting, geluidsoverlast van buren en foutgeparkeerde auto’s. Bewoners kunnen er flink last van hebben. Bewoners die overlast ervaren, waarderen de leefbaarheid in hun buurt meestal lager. Snappen hoe overlastbeleving in elkaar zit, helpt bij de aanpak ervan.

Overlast is een subjectief begrip. Iedereen ervaart overlast op een eigen manier. Dit geldt niet alleen voor bewoners maar ook voor professionals. Luisteren naar bewoners is dus van groot belang bij een goede aanpak.

Overlastbeleving heeft te maken met het ervaren van situaties. Wat voor de één een groepje jongeren op de hoek van de straat is, ziet de ander als rotzakjes die de sfeer in de wijk verpesten. Maar ook negatieve ervaringen met de overheid kunnen een rol spelen. Bijvoorbeeld als een inwoner melding maakt van overlast en fysieke verloedering bij de gemeente en hier niets op hoort.

Aanpak

Bij de aanpak van overlastbeleving is het noodzakelijk om te begrijpen waarom de één iets als overlast gevend beoordeelt en de ander niet. Wil je meer hierover weten? In het onderzoek Overlastbeleving begrijpen en aanpakken is in vier stappen uiteengezet hoe beleving van overlast en verloedering tot stand komt.

Met een goede probleemanalyse start je de aanpak van overlastbeleving. Als je niet alleen ‘de officiële cijfers’ maar ook ervaringen van bewoners en professionals meeneemt, heb je de grootste kans op succes.

Voor iedereen die professioneel betrokken is in het lokale netwerk van de aanpak van jeugdoverlast, biedt het CCV de Training aanpak jeugdoverlast aan.

Informatie Analyse Actie-model

Als hulpmiddel bij het verbeteren van overlastbeleving kun je het Informatie Analyse Actie-model (IAA-model) gebruiken. Het model bestaat uit 5 stappen: voorbereiding, informatie, analyse, actie en evaluatie. Deze stappen helpen je een aanpak op te zetten en uit te voeren. Met het stappenplan kun je ook een bestaande aanpak van overlastbeleving tegen het licht houden en aanscherpen.

Dé themasite van het CCV over woonoverlast voor veiligheidsprofessionals:

hetccv-woonoverlast.nl