Ga naar de inhoud

Kwaliteitstoets basistraining jongerenbuurtbemiddeling

In 2010 is het CCV begonnen met het toetsen van de trainingen van aanbieders van de basistraining vrijwilligers jongerenbuurtbemiddeling. Inmiddels zijn een aantal aanbieders erkend.

Om voor een erkenning in aanmerking te komen, moeten de trainingen van een instelling voldoen aan bepaalde criteria voor het opleiden van vaardige en competente jongerenbuurtbemiddelaars. Hiertoe neemt een commissie van deskundigen, in opdracht van het CCV, de basistraining jongerenbuurtbemiddeling onder de loep. Een positief advies leidt tot erkenning als geschikte aanbieder van de basistraining.

Match-it, ZON en Mediationteam zijn door het CCV erkend als geschikte aanbieder van de basistraining vrijwilligers jongerenbuurtbemiddeling. Zij mogen het logo van jongerenbuurtbemiddeling gebruiken op hun trainingsdocumentatie.

Data en procedure komende erkenningsronden

Instellingen die in aanmerking willen komen voor een erkenning van de basistraining vrijwilligers buurtbemiddeling kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het CCV. Dit kan op twee momenten:

  • Vóór 1 april (met erkenning per 1 juli)
  • Vóór 1 oktober (met erkenning per 1 januari)

De kwaliteitstoets basistraining vrijwilligers jongerenbuurtbemiddeling biedt een algemene toelichting op het traject. Bij de aanvraag dient een vragenlijst te worden beantwoord. Ook is het nodig deelnemers aan de training een evaluatieformulier te laten invullen. De ingevulde formulieren overhandigen de deelnemers aan hun eigen coördinator/projectleider, die de verzamelde formulieren opstuurt aan het CCV t.a.v. Chantal Fonteijn, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht.

Vragen over kwaliteitstoets basistraining jongerenbuurtbemiddeling?

Heb je vragen hebt over de kwaliteitstoets basistraining jongerenbuurtbemiddeling? Neem contact op met Sten Meijer.