Ga naar de inhoud

Stap 4: informatie analyseren

Na het verzamelen van de gegevens moeten deze op zo’n manier worden geanalyseerd dat ze antwoord geven op een aantal vragen.

  • Wat zijn nu precies de problemen?
  • Welke oorzaken zijn aan te wijzen?
  • Hoe ontwikkelen de problemen zich?
  • Welke resultaten leverde de huidige aanpak op en welke niet?

Om informatie te analyseren, bestaan er twee analyseniveaus: globale- en diepte-analyse. Beide niveaus bieden handvatten voor de ontwikkeling van een aanpak op maat, maar de diepte-analyse maakt gebruik van meerdere methodieken en benut voorheen-niet-beschikbare bronnen.

Globale analyse

De globale analyse geeft een eerste zicht op het veiligheidsprobleem en op de factoren die bijdragen aan dit probleem. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van bestaande en beschikbare informatie, zoals toegankelijke en direct beschikbare informatie. Eventueel aangevuld met documentatie en interviews die de gebruikte cijfers kunnen verklaren.

In de praktijk gaat de voorkeur vaak uit naar een globale, snelle en goedkope analyse om (grote) trends te onderscheiden. In sommige gevallen kan het beter zijn een specifieke problematiek verder uit te diepen en een diepte-analyse uit te voeren.

Voorbeelden globale analyse

Diepte-analyse

Het kan voorkomen dat tijdens een globale analyse onvoldoende informatie geeft en dat nog niet van alle bronnen gebruik is gemaakt. Hierdoor kan een verdiepende analyse nodig zijn.

Het is natuurlijk ook mogelijk vanuit beleidsoverwegingen direct voor een diepte-analyse te kiezen. Aanleiding hiervoor kan de inschatting zijn dat de problematiek zo complex is of dat een eerdere aanpak van het probleem ineffectief bleek te zijn.

Het startpunt hiervoor is het verzamelplan, dat rekening houdt met beschikbare tijd, personeel en financiële middelen.

Bij de diepte-analyse worden verschillende stakeholders en belanghebbenden betrokken. Bovendien wordt er gebruikgemaakt van verschillende methodieken. Het kan nodig zijn één of meer onderzoeken uit te voeren, waar zowel de gemeenschap als deskundigen bij worden betrokken.

Voorbeelden diepte-analyse

Gerelateerd