Ga naar de inhoud

Stap 6: monitoren

De gegevens die voortkomen uit de analyse kunnen snel verouderen. Dit beïnvloedt de effectiviteit van de maatregelen waarvoor is gekozen.

Enkele tips om zo min mogelijk door nieuwe ontwikkelingen verrast te worden:

  • Meet (tussentijds) de maatregelen op hun effectiviteit en onderzoek of een eventuele terugval in effectiviteit te maken heeft met veranderde omstandigheden.
  • Maak het verkennen van mogelijke ontwikkelingen onderdeel van het veiligheidsbeleid en blijf dit volgen op basis van beschikbare kennis en informatie.

Globaal zijn er drie methodieken te onderscheiden om mogelijke ontwikkelingen te monitoren:

  • Het volgen van trends: signaleren en registreren van significante veranderingen die zich over een bepaalde tijdsperiode voordoen. Dit kunnen cijfermatige veranderingen zijn, zoals een toe- of afname van een veiligheidsprobleem. Maar ook kwalitatieve ontwikkelingen zijn van belang, bijvoorbeeld een veranderde modus operandi. Het resultaat is een zicht op toekomstige gevolgen voor de veiligheid. 
  • Raadpleeg periodiek een (bestaand) panel van lokale experts of stakeholders, stadspanel of buurtpanel.
  • Werk met indicatoren: een indicator probeert een mogelijke verandering van de veiligheidssituatie te voorspellen. Zo kan bijvoorbeeld per veiligheidsthema en per buurtcombinatie bekeken worden welke risicofactoren in een gebied een rol spelen en welke verandering van de veiligheidssituatie te voorspellen is.