Ga naar de inhoud

Stap 1: wat gaat vooraf?

Om een goede aanpak te ontwikkelen, is het noodzakelijk dat de veiligheidsprofessional een goed beeld heeft van de actuele veiligheidsproblemen.

De veiligheidsanalyse biedt een methode om een beeld te krijgen van de actuele veiligheidsproblemen, ongeacht welke problemen er op het gebied van maatschappelijke veiligheid spelen.

Idealiter maakt de veiligheidsanalyse altijd deel uit van het proces om tot een plan van aanpak voor een veiligheidsprobleem te komen. Het proces start met het contact tussen de verschillende partijen die nodig zijn voor een gedegen aanpak van het veiligheidsprobleem en het vormgeven van de samenwerking.

Als de samenwerking is vormgegeven, start de daadwerkelijke veiligheidsanalyse.

Samenwerking

Een eerste signalering van een veiligheidsprobleem door één of meerdere partijen vormt de aanleiding om samenwerking te zoeken met andere partijen. Deze eerste signalering is natuurlijk nog niet de veiligheidsanalyse die nodig is voor een gerichte en effectieve aanpak van een probleem.

De inzet van verschillende partijen is noodzakelijk voor een gedegen aanpak van een veiligheidsprobleem. Voordat gestart wordt met de veiligheidsanalyse is het belangrijk contact te leggen met deze partijen en de samenwerking vorm te geven.

De samenwerking dient aan het begin van een veiligheidstraject vastgelegd te worden om commitment te krijgen en te behouden. Gedurende het hele traject mag de samenwerking niet verslappen.

Inventarisatie bronnen

Een sterke samenwerking is niet alleen de basis van een integrale aanpak, maar is ook van belang voor het ‘organiseren en verzamelen’ van informatie. Inventariseer aan de hand van de (voorlopig) vastgestelde problematiek welke bronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie aanwezig zijn om het probleem beter te duiden.

  • Welke informatie (kennis, data, bronnen) zijn beschikbaar binnen de gemeentelijke organisatie en worden benut als sturingsinformatie?
  • Welke informatie (kennis, data, bronnen) komt van buiten de gemeentelijke organisatie en wordt benut als sturingsinformatie?
  • Check of medewerkers in de gemeentelijke organisatie straatinformatie en straatkennis benutten en kijk waar deze geborgen wordt.
  • Geef bij de beschrijving van de aanwezige bronnen de contactgegevens van afdelingen en/of personen die deze informatie leveren en met wie binnen de organisatie de informatie wordt uitgewisseld.
  • Geef daarbij aan wat de kwaliteit is van de informatie die uitgewisseld wordt (ruwe data of veredelde informatie) en wat het gewenste kwaliteitsniveau zou moeten zijn.
  • Welk protocol voor de informatie- uitwisseling wordt binnen de huidige organisatie gehanteerd?

Regels voor informatie-uitwisseling

Voorafgaand aan de veiligheidsanalyse is het noodzakelijk om aan te geven welke gegevens er met wie mogen worden uitgewisseld. De relatie tussen veiligheid en privacy leidt geregeld tot misverstanden.

Het is dan ook noodzakelijk om afspraken te maken over de privacybescherming wanneer meerdere partners samenwerken. De digitale privacy-wegwijzer maakt (per organisatie) in enkele stappen duidelijk onder welke voorwaarden met andere professionals uitwisseling van informatie is toegestaan.

Lees meer over de privacy en uitwisseling van persoonsgegevens in het dossier ‘Informatiepositie gemeenten‘.