Ga naar de inhoud

Stap 2: samenstellen werkgroep

Na het vormgeven van de samenwerking en het optuigen van de projectorganisatie start de daadwerkelijke veiligheidsanalyse. De projectleider of projectgroep stelt hiervoor een werkgroep samen.

Het overdragen van de analyse aan een kleine werkgroep heeft als voordeel dat deze specialistische werkgroep zich volledig en slagvaardig kan richten op de analyse.

Tips voor de samenstelling en organisatie van de werkgroep:

  • Stel de taken en verantwoordelijkheden vooraf vast.
  • Leden van de werkgroep zijn bij voorkeur ook lid van de projectgroep.
  • Benoem binnen de werkgroep een redacteur en een eindverantwoordelijke. Laatstgenoemde treedt op als procesbegeleider en coördinator, stelt het verzamelplan op en geeft de aanzet voor een eventuele ontwikkeling van instrumenten die een optimale analyse mogelijk maken.
  • Geef de werkgroepleden toegang tot alle bronnen die meewegen in de analyse.
  • Hiervoor is het nodig om alle partijen die relevante informatie kunnen aanleveren bij de werkgroep te betrekken. Noodzakelijk is bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de politie, die toegang heeft tot de afdeling Informatie & Analyse van de politie. Heeft de gemeente een afdeling Onderzoek & Statistiek, dan is het nodig dat de gemeentelijke vertegenwoordiger in de werkgroep hiermee in contact staat.
  • Houd bij de samenstelling ook rekening met partijen die alternatieve informatiebronnen kunnen aanleveren. Betrek bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, die in aanvulling op de politiecijfers specifieke informatie kan leveren, bijvoorbeeld over de daders. Ook moet de gemeentelijk vertegenwoordiger toegang hebben tot de demografische informatie van de gemeente.