Ga naar de inhoud

Praktijkvoorbeelden

Er wordt veel gedaan aan het voorkomen van overvallen. Op deze pagina vind je enkele praktijkvoorbeelden.

Bodycam.

Voorbeelden

In Kaag en Braassem is op 7 maart 2018 tussen 19.00 en 21.00 uur het spel Boef in de Wijk georganiseerd. De gemeente heeft het spel georganiseerd naar aanleiding van een bijeenkomst over WhatsApp Buurtpreventie in de gemeente. Om WhatsApp Buurtpreventie nieuw leven in te blazen is het spel georganiseerd.

Communicatie voorafgaand aan het spel

De gemeente en politie hebben in de voorbereiding regelmatig contact gehad. In deze voorbereiding is duidelijk het doel van het spel afgesproken. De communicatie, locatie, wijze van melden, prijzen, alles is met elkaar besproken. De gemeente wilde graag zoveel mogelijk inwoners bereiken, daarom is gekozen voor een uitgebreide communicatie.

De gemeente heeft contact gezocht met alle, bij de gemeente bekende, beheerders van WhatsApp groepen. Daarnaast zijn er posters op verschillende strategische locaties in de dorpen gehangen. Ook is er veelvuldig gebruik gemaakt van Sociale Media. Zowel door de gemeente als door de politie. Op deze manier zijn er op korte termijn veel mensen aangesproken en de beheerders van andere wijken waren enthousiast over het evenement.

Uitvoering van het spel

Voor aanvang van het spel heeft de gemeente een speciaal 088-nummer ingericht. Deelnemers van het spel konden hier dan ‘verdachte’ situaties op melden. De politie, gemeente en de beheerders van de WhatsAppgroepen stonden op deze manier met elkaar in contact.

De beheerders van de WhatsAppgroepen kregen in deze groep de berichten voor de deelnemers binnen en instructies om deze berichten door te zetten binnen de eigen WhatsAppgroepen. Bij te weinig meldingen konden foto’s en signalementen van de ‘boef’ worden verspreidt door de beheerders van de WhatsApp groepen.

Reacties

De reacties tijdens het spel waren erg positief. De buurtbewoners waren enthousiast en gedreven. Veel buurtbewoners hebben actief mee gespeeld met het spel. Buurtbewoners bleven berichten sturen en waren actief op zoek naar de ‘Boef in de Wijk’.

Het doel om de WhatsApp groepen te activeren is zeker gehaald.

Aan de slag!

Wil je Boef in de Wijk ook organiseren? Op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) staat meer informatie over de voorbereiding voor Boef in de Wijk.

De gemeente Veenendaal hield op 17 juli 2017 in de avond een heterdaadoefening in 1 van hun wijken. Het doel van de oefening was om de deelnemers aan de actieve WhatsApp Buurtpreventie zo realistisch mogelijk te trainen. Tijdens de oefening gingen de deelnemers actief op zoek naar een verdacht persoon in de wijk, ook wel de Boef in de Wijk.

De deelnemers konden de looprichting en het signalement van de boef doorgeven en, via een vooraf opgegeven telefoonnummer, melden bij de politie. Om belasting van de 112-centrale te vermijden, maakte de politie gebruik van een tijdelijk telefoonnummer.

Voorbereiding van de gemeente

  • Een week voorafgaand aan de oefening informeerde de gemeente de WhatsApp groepsbeheerders over de datum en het tijdstip.
  • De gemeente vroeg de beheerders om de deelnemers in hun WhatsAppgroep niet vooraf te laten weten dat het om een oefening ging, zodat de heterdaadoefening op 17 juli zo realistisch mogelijk zou verlopen.
  • De gemeente vroeg de beheerders per mail zich voor de oefening aan te melden.
  • De gemeente en politie vroegen de beheerders om het tijdelijke ‘alarmnummer’ aan de WhatsAppgroepen toe te voegen, zodat het berichtenverkeer tijdens de oefening kon worden gemonitord.

Uitvoering

De politie verstuurde op de avond van de oefening het startbericht. De beheerder hoefde niks te plaatsen.  Na de oefening vond de evaluatie plaats in de BuurtTent op een centrale plek van de desbetreffende wijk.

Uitkomst

De gemeente Veenendaal kreeg veel leuke reacties van omwonenden, beheerders en deelnemers. Er waren ook leermomenten. De beheerders van de Whatsappgroepen hadden bijvoorbeeld behoefte om met elkaar in contact te staan. Het was lastig om dat op een eenduidige werkwijze te organiseren. Daarom bespreken de gemeente en de politie dit punt in hun eerstvolgende bijeenkomst met de WhatsApp groepsbeheerders. In deze kleinschalige bijeenkomst willen zij het onderlinge contact versterken en kijken waar de WhatsApp groepen behoeften aan hebben.

Aan de slag!

Kortom, Boef in de Wijk brengt gemeente, politie en burgers op een laagdrempelige manier met elkaar in contact. Daar komen niet alleen mooie ideeën uit voort, maar draagt ook bij aan een positief veiligheidsgevoel.

In de dorpskern van Zevenhuizen wordt op 27 september 2018 voor de tweede keer Boef in de wijk gespeeld. Danny Govers van Omroep Zuidplas sprak hierover met Erik van Rooijen van de Buurtpreventie Zevenhuizen. Hij bevestigt dat de 1e keer een succes was. 30 mensen namen deel en Van Rooijen werd door veel mensen na afloop aangesproken dat ze het leuk vonden en wanneer ze het weer gingen doen. Buurpreventie is toen om tafel gaan zitten met de gemeente met als gevolg dat het spannende spel dit jaar weer mag worden gehouden. Het is een spel dat oorspronkelijk is bedacht voor agenten in opleiding om verdachte situaties te leren herkennen. Dat is door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid tot een spel ontwikkeld voor de burger.

Uitvoering spel

In Zevenhuizen wordt voor het spel Twitter gebruik. Dit is één van de mogelijkheden. Bij het interactieve spel loopt een boef in het dorp en krijgen deelnemers via Twitter aanwijzingen zoals signalementen en hints en aan de hand van deze kleine aanwijzingen kunnen ze gericht de verdachte situatie herkennen. Het doel is dat de burger situaties herkent die niet kloppen. In totaal zijn er 6 verschillende scenario’s, waaronder 3 voor kinderen en 3 voor volwassenen. Niemand weet wat er gespeeld wordt behalve de organisatie. Dit zijn Buurtpreventie Zevenhuizen, gemeente en politie Waddinxveen Zuidplas.

In het dorpshuis krijgen de deelnemers eerst een briefing. Het scenario voor jeugd onder 14 jaar met begeleider start eerst. Degene die de boef ziet, vraag of hij/zij boef in de wijk is en krijgt dan een brief. De winnaar krijgt een prijs. Later op de avond is het de beurt aan volwassenen. Die gaan op pad in een groter gebied. Ook voor deze winnaar is er een prijs. Het aantal deelnemers is onbeperkt. De 1e editie waren er 30 deelnemers.

Audiofragment

Audiofragment interview Omroep Zuidplas.