Ga naar de inhoud

De problemen in (familie)netwerken waar criminaliteit een rol speelt, uiten zich op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in strafbare feiten, zoals diefstal, inbraak en fraude of in de beperkte mogelijkheden die zij hebben om aan werk te komen. Deze problemen doen zich bovendien vaak voor in verschillende leefgebieden.

Hieronder staat om welke problemen het gaat. Per onderwerp staan interventies beschreven die je kunt inzetten. Juist door de veelheid aan problemen in uiteenlopende leefgebieden, is het de uitdaging om interventies in samenhang te bekijken en op elkaar af te stemmen. De beschreven interventies zijn veelal ontwikkeld in de proeftuinen en worden aanvullend op de reguliere voorzieningen ingezet.

Spanningsveld: welke keuze maken?

Veiligheidspartners ervaren regelmatig een spanningsveld tussen bijvoorbeeld straffen en zorgen of tussen handhaven of monitoren. De onderlinge zeer sterke (internationale) familiebanden, de overheersende culturele gebruiken en de moeizame integratie maken dat reguliere methoden van ingrijpen vaak niet het gewenste effect hebben. Bovendien is handhaving meestal niet het enige of primaire doel.

Toewerken naar meer inzicht in de cultuur en drijfveren van de doelgroep en zo integratie stimuleren, is ook een speerpunt. Voordat hier aan kan worden gewerkt, moet eerst de basisveiligheid van kinderen gewaarborgd zijn. Dat is tenslotte het commitment dat gemeenten en haar partners hebben vanuit de Rechten van het Kind.

Kun je hulp gebruiken bij het kiezen van passende interventies? Neem dan contact op met CCV-adviseur Dominique Rademaker: dominique.rademaker@hetccv.