Ga naar de inhoud

Als kinderen worden ingezet om strafbare feiten te plegen dan is er sprake van criminele uitbuiting van minderjarigen. Dit is een vorm van mensenhandel. Binnen sommige families worden kinderen van jongs af aan systematisch opgeleid in het plegen van verschillende vormen van vermogenscriminaliteit, zoals inbraak, diefstal en fraude. De opbrengst van de criminele activiteiten gaat naar de familie. 

Meisjes

Binnen sommige gemeenschappen komt het regelmatig voor dat meisjes worden uitgehuwelijkt. Soms moeten zij hun bruidsschat terugverdienen en vaak plegen ze daarvoor vermogensdelicten zoals diefstal, heling of fraude. Ook dit is een vorm van criminele uitbuiting. Meer hierover lees je in de rapportage Zicht op kwetsbaarheid  (2016) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. 

Signaleren en leren

Uitbuiting signaleren is van essentieel belang om de problemen goed te kunnen aanpakken. Alleen blijkt signaleren in de praktijk nog heel lastig. Een van de oorzaken is dat professionals niet bekend zijn met het fenomeen uitbuiting en/of de signalen niet herkennen. Bestaat er al een vermoeden van uitbuiting, dan nog wordt dit bijna nooit als een mensenhandelzaak opgepakt.

De gemeente Nieuwegein ontwikkelde een training voor professionals die direct contact hebben met gezinnen. Deze training versterkt hun bewustzijn van het bestaan van uitbuiting en van hun eigen rol in de aanpak. De training is gemaakt voor professionals in het onderwijs en is ook zeer geschikt voor sociale wijkteams.