Ga naar de inhoud

Samenwerken met sleutelfiguren

handen die elkaar vasthouden, ter illustratie van het CCV-dossier Criminaliteit binnen familienetwerken

Al langer werken overheidsorganisaties samen met rolmodellen of vertegenwoordigers uit doelgroepen of gemeenschappen om samen de veiligheid of leefbaarheid te vergroten. Maar het is een heel ander vakgebied om samen te werken met mensen uit een gesloten gemeenschap waar criminaliteit een constante factor is.

Tot nu toe was hier geen gedegen basis voor met aanwijzingen waar je op moet letten, wat je moet doen, wat je van zo’n contactpersoon kunt verwachten en hoe je hem beloont. De whitepaper ‘Succesvol samenwerken met sleutelfiguren uit gesloten gemeenschappen’ brengt daar verandering in. Hiermee biedt het CCV de nodige achtergrondinformatie en handvatten.

Deze informatie is alleen beschikbaar als je als professional betrokken bent bij de aanpak van multiprobleemgezinnen met een roma-achtergrond of van gesloten gemeenschappen.

NB: Voor een juiste beoordeling van je verzoek om de whitepaper, stuur je de mail vanuit je werkaccount.

4 functieprofielen voor sleutelfiguren

Wil een sleutelfiguur een constructieve bijdrage leveren aan de aanpak van criminaliteit binnen de gesloten gemeenschap, dan moet hij aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Ook moet hij beschikken over de nodige basiscompetenties.

Vertaler, verbinder, waarnemer, ambassadeur

De research die het CCV verrichtte, leidde tot 4 onderscheidende en elkaar aanvullende functieprofielen: de vertaler, de verbinder, de waarnemer en de ambassadeur.

Elke sleutelfiguur kent zijn eigen karakteristieke eigenschappen om een bijdrage aan de aanpak te kunnen leveren. Ieder profiel bouwt ook voort op het vorige. Bij de waarnemer en de ambassadeur gelden bovendien aanvullende criteria voor de randvoorwaarden en competenties.

Vind de juiste sleutelfiguur

Welke sleutelfiguur past nu het beste bij jouw situatie of de aanpak die je voor ogen hebt? Daar maakte het CCV een praktische routekaart voor. Vanaf het startpunt zie je hier de vragen die er op je pad komen bij de zoektocht naar de juiste sleutelfiguur voor de opdracht die je hebt. De antwoorden leiden je naar een passend profiel.

Gebruik bij dilemma’s het moreel beraad

Wil je een sleutelfiguur uit een gesloten gemeenschap inzetten waar criminaliteit aan de orde van de dag is, dan kom je beslist voor een aantal dilemma’s te staan. Een moreel beraad biedt in zulke situaties houvast en helpt om samen antwoorden te vinden op complexe vragen. Dat kun je doen in elke fase van het proces: vooraf aan samenwerking, tijdens de samenwerking en ook achteraf als evaluatie.

Vragen die je met deze werkvorm beantwoordt zijn bijvoorbeeld: Is het verantwoord samen te werken met deze sleutelfiguur? Hoe kan deze sleutelfiguur bijdragen aan het halen van de integrale doelstelling? Is er sprake van een persoonlijk of een bestuurlijk afbreukrisico? Kunnen we communicatie-­ en samenwerkingsafspraken maken met de sleutelfiguur?

Contact

Wil je meer weten over samnwerken met sleutelfiguren? Neem contact op met CCV-adviseur Meike Lommers: Meike.Lommers@hetccv.nl

De whitepaper, functieprofielen, routekaart en het moreel beraad maakte het CCV in samenwerking met verschillende lokale, landelijke en internationale partners en in verbinding met lopende projecten op dit thema. Ze werden gemaakt in opdracht van en dankzij subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid.