Ga naar de inhoud

Een baan hebben levert een krachtige bijdrage aan sociale, economische en financiële zelfstandigheid. Werken versterkt bovendien het gevoel van eigenwaarde. Vooral kwetsbare jongeren in (familie)netwerken waar criminaliteit een rol speelt, kunnen moeizaam een duurzame positie op de arbeidsmarkt veroveren. Hun perspectief op volledige participatie komt hiermee in gevaar en zo lopen zij het risico langdurig buitenspel te staan.

Bij sommige netwerken gaan jonge vrouwen vaak niet naar school; ze worden thuis gehouden. Vanwege hun beperkte ontwikkeling, dat vaak wordt aangezien voor een beperkte ontwikkeling, doen zij een beroep op de Wajong. Maar eenmaal in gesprek met deze vrouwen blijkt dat zij wel degelijk veel in hun mars hebben, maar dat zij praktische vaardigheden als lezen en schrijven missen.

Aan het werk

Om mensen weer aan het werk te krijgen, kun je samenwerken met instellingen voor arbeidstoeleiding, zoals het CWI en UWV. Zij kunnen mensen activeren om aan het werk te gaan. Ook het Leger des Heils is actief op dit thema.