Product toegevoegd aan winkelmand
 

Expert

Veelgestelde vragen certificatie BMI

Wat betekent het dat de normen in 6.3 van het CCV-certificatieschema Brandmeldinstallaties van toepassing zijn?

Moet het onderhoud van de brandmeldinstallatie altijd volgens NEN 2654-1 worden uitgevoerd?

Waar kan ik een adviesdatum voor het volgende onderhoud aangeven?

Erkent het CCV opleidings- en exameninstellingen?

Kan ik een certificaat van levering afgeven voor een brandmeldinstallatie die is aangesloten op een hoofdbrandmeldcentrale?

Welke eisen gelden voor vervanging van accubatterijen van de brandmeldcentrale?

Mag een bestaande brandmeldinstallatie aangelegd volgens NEN 2535:1996, zonder CCV-certificaat, alsnog een certificaat krijgen volgens het CCV-schema voor leveren van brandmeldinstallaties?

Bepaalt het installatiebedrijf hoe functiebehoud wordt toegepast?