Ga naar de inhoud

De brandweer beoordeelt namens het bevoegd gezag uitgangspuntendocumenten (UPD) voor de brandbeveiliging. Pieter Kruithof (beleidsadviseur Risicobeheersing Veiligheidsregio Haaglanden) vertelt dat we in Nederland veel experts hebben voor het opstellen van een uitgangspuntendocument brandbeveiliging. Echter: in de praktijk blijkt dat de onderlinge samenhang van de maatregelen in de uitgangspuntendocumenten soms ontbreekt. Er is behoefte aan goede uitgangspuntendocumenten. Pieter Kruithof: “Daarom hebben wij, met verschillende partners, bij het CCV samengewerkt aan het opstellen van een keurmerk UPD.”

Video

Het nieuwe uitgangspuntendocument brandbeveiliging met CCV-keurmerk is een betrouwbaar startpunt voor de realisatie van een brandveilig gebouw. Dat zegt Radjen Thakoer, adviseur Fire Safety en technisch manager van het Rijksvastgoedbedrijf. “Een hogere kwaliteit en lagere faalkosten, dáár doen we het voor.”

Lees het interview

Nieuw UPD Brandbeveiliging met keurmerk geeft zekerheid over goede aanpak

Een uitgangspuntendocument brandbeveiliging met Keurmerk is de basis voor goede brandpreventie. Maar wanneer is zo’n document van voldoende kwaliteit en hoe weten opdrachtgevers dat de voorgestelde oplossing de juiste is? Volgens Gerard Kerkman van schadeverzekeraar HDI Global SE en lid van het platform Risicodeskundigheid van het Verbond van Verzekeraars, geeft het nieuwe Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) alle gewenste zekerheden.

Gerard Kerkman vertelt in dit interview over het belang van het uitgangspuntendocument brandbeveiliging met keurmerk voor gebouwgebruikers én verzekeraars.