Product toegevoegd aan winkelmand
 

Masterclass Cultuurgericht toezicht


Masterclass Cultuurgericht toezicht

8-15 personen 4 dagen € 2.350 exclusief btw

  23 maart, 6 april, 20 april, 11 mei

Aanmelden

Deze masterclass is vol! Wil je een seintje krijgen als nieuwe data voor deze training bekend zijn, stuur dan een mail naar Mirjam Prinsen, mirjam.prinsen@hetccv.nl.

Over deze masterclass

Stuit je als toezichthouder in een organisatie op hardnekkige naleefproblemen die met regulier toezicht niet (duurzaam) opgelost worden? Vermoed je dat deze problemen hun oorsprong vinden in een bepaalde organisatiecultuur? En wil je weten wat je daaraan kunt doen? Na het volgen van deze vierdaagse masterclass weet je welke cultuuraspecten van invloed kunnen zijn op de naleving. Ook leer je hoe je de bedrijfscultuur bespreekbaar kunt maken en welke interventies geschikt zijn om naleving te stimuleren.

Thema’s als macht en status, relaties en groepsdynamiek, verdeling van werkprocessen, straffen en beloning, taal, tegenspraak en humor passeren de revue. Je leert wat emic (zonder oordeel) en etic (verklarend) kijken is, en wat het effect daarvan is. En je leert methoden toepassen die helpen om cultuur als vast onderdeel binnen je toezicht mee te nemen. Je kijkt hierbij niet alleen naar de cultuur van de ondertoezichtstaande, maar reflecteert onvermijdelijk ook op de cultuur van je eigen organisatie.

Doelgroep

Houd jij toezicht op grote bedrijven of instellingen (100+ werknemers)? Loop jij als toezichtprofessional bij bedrijven tegen hardnekkige naleefproblemen aan? Vermoed je dat de organisatiecultuur een belemmerende factor is? Heb je HBO werk- en denkniveau? Dan is deze opleiding iets voor jou! De masterclass wordt op basis van open inschrijving georganiseerd, dus deelnemers komen uit de diverse domeinen van toezicht en handhaving: fysieke veiligheid, financiën, telecom, milieu, zorg enzovoorts. In een gemengde groep gaan we samen op zoek naar de mogelijkheden om de organisatiecultuur mee te nemen in het toezichtrepertoire.

Sprekers en procesbegeleiders

Eveline Bruijn MSc

Mr. Mirjam Prinsen

Eva Whyte MSc

Dr. Meike Bokhorst

Martijn Knottnerus MSc


Opzet

Voorafgaand aan de masterclass vindt een intake plaats om je persoonlijke leerdoelstellingen en je kennisniveau na te gaan. Tijdens de masterclass werk je in duo’s aan een casus die jij of een van de andere deelnemers inbrengt. De masterclass bestaat uit verschillende modules verspreid over 4 dagen:

  • Inleiding in gedrag en cultuur: je maakt kennis met een aantal inzichten uit de organisatieantropologie, en leert over de relatie tussen bedrijfscultuur en de effecten daarvan op bedrijfsresultaten en naleving van regels.
  • Verdieping op specifieke onderwerpen: bijvoorbeeld leiderschap, integriteit, communicatie, besluitvorming, het leren van fouten, boardroom-dynamiek (welke onderwerpen aan bod komen, wordt nader bekend gemaakt).
  • Vaardigheden en benodigde aanpak: onder andere bewustwording van eigen culturele context, bewustwording van eigen kwaliteiten en valkuilen ten aanzien van organisatiecultuur, introductie conflictontwikkeling en conflicthantering, aangaan van het gesprek, introductie van gespreksleidraad en koppeling aan theorie organisatiecultuur.
  • Praktijkvoorbeelden: in te brengen casuïstiek en rollenspellen.
  • Slotpresentatie en certificaatuitreiking: je presenteert een plan van aanpak van een cultuurgericht toezichttraject waarin je onderbouwd met theorie laat zien welke keuzes je hebt gemaakt, waar je nu als persoon en als toezichtorganisatie staat op het vlak van cultuurtoezicht, welke vaardigheden je hebt opgedaan en hoe je de randvoorwaarden om het traject tot een succes te maken wilt borgen. Je krijgt daar reactie op, zodat jouw cultuurtraject nog scherper wordt.

Resultaat

Na het volgen van deze masterclass:

  • Weet je welke cultuuraspecten van invloed kunnen zijn op de naleving
  • Besef je in welke culturele context je zelf werkt en hoe dat jouw waarneming van de culturele context van een andere organisatie beïnvloedt
  • Weet je welke randvoorwaarden nodig zijn om cultuurgericht toezicht toe te passen
  • Heb je vaardigheden geoefend om je oordeel uit te stellen, weet je om te gaan met conflictgevoelige situaties en kun je de ondertoezichtstaande bewegen tot een open gesprek.

Locatie

Regio Utrecht.

Vragen

Heb je vragen over de masterclass Cultuurgericht toezicht? Neem dan contact op met Mirjam Prinsen: 06 52 638 751 of mirjam.prinsen@hetccv.nl.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid