Ga naar de inhoud
Aantal deelnemers
8-15 personen
Duur training
Vier dagen
Kosten
€ 2.350 exclusief btw
Datum
2 november, 16 november, 30 november en 14 december

Aanmelden

Voor wie

Ben jij toezichthouder en houd jij toezicht op grote bedrijven of instellingen (100+ werknemers)? Loop jij als toezichtprofessional bij bedrijven tegen hardnekkige naleefproblemen aan? Vermoed je dat de organisatiecultuur een belemmerende factor is? Heb je hbo werk- en denkniveau? Dan is deze opleiding iets voor jou! De training wordt op basis van open inschrijving georganiseerd, dus deelnemers komen uit de diverse domeinen van toezicht en handhaving: fysieke veiligheid, financiën, telecom, milieu, zorg enzovoorts. In een gemengde groep gaan we samen op zoek naar de mogelijkheden om de organisatiecultuur mee te nemen in het toezichtrepertoire.

Over deze training

Na het volgen van deze vierdaagse training weet je welke cultuuraspecten van invloed kunnen zijn op de naleving. Ook leer je hoe je de bedrijfscultuur bespreekbaar kunt maken en welke interventies geschikt zijn om naleving te stimuleren.

Thema’s als macht en status, relaties en groepsdynamiek, verdeling van werkprocessen, straffen en beloning, taal, tegenspraak en humor passeren de revue. Je leert wat emic (zonder oordeel) en etic (verklarend) kijken is, en wat het effect daarvan is. En je leert methoden toepassen die helpen om cultuur als vast onderdeel binnen je toezicht mee te nemen. Je kijkt hierbij niet alleen naar de cultuur van de ondertoezichtstaande, maar reflecteert onvermijdelijk ook op de cultuur van je eigen organisatie.

Sprekers en procesbegeleiders

Foto van Eveline BruijnEveline Bruijn is bedrijfskundige en antropologe. Al van jongs af aan is ze gebiologeerd door de verschillen tussen mensen. Vanuit haar bureau Cultural Synergy helpt zij bedrijven en organisaties wegen te vinden om de bedrijfscultuur zodanig te verbeteren dat zij ook de voordelen van die diversiteit kunnen ervaren. In de training verzorgt zij het startcollege met basisinzichten over organisatiecultuur.

Foto van CCV-adviseur Mirjam PrinsenMr. Mirjam Prinsen werkt als senior adviseur en clustercoördinator voor het cluster Gedrag en Samenleving van het CCV. Zij is van huis uit jurist en criminoloog, en heeft zich verder ontwikkeld in gedragswetenschappen en corporate antropologie. Met kennis over gedrag en cultuur inspireert ze handhavings- en toezichtsorganisaties tot nieuwe aanpakken en laat ze hen met andere ogen naar hun werk te kijken. Mirjam vervult de rol van procesbegeleider.

Meike Bokhorst is senior onderzoeker bij de Universiteit Utrecht, senior wetenschappelijk medewerker bij de WRR en projectleider armoede bij de Nationale ombudsman. Ze studeerde filosofie, politicologie en journalistiek en promoveerde op een proefschrift over legitimiteit van regelgeving. Meikes onderzoeken staan in het teken van bestuur, regulering en toezicht. Ze deed recent onderzoek naar bestuurlijk verval van semi-publieke bestuurders en de rol en de relatie van de interne en externe toezichthouders.

Martijn Knottnerus is intern audit specialist op het gebied van Cultuur en Gedrag bij de Rabobank. Binnen de Rabobank stimuleert hij de interne auditors om gedrag en cultuur mee te nemen in hun audits. Van origine is Martijn bedrijfskundige, maar ook opgeleid in de theologie, filosofie en antropologie. Martijn beschikt over ruime werkervaring in diverse andere sectoren, zoals verzekeringen, telecommunicatie, IT. Zijn expertisegebieden zijn soft controls, bedrijfsrisicomanagement, organisatiecultuur en -verandering. Hij zal het onderwerp cultuurtoezicht in de training zowel vanuit het perspectief van de ondertoezichtstaande (bank) belichten, als vanuit de (interne) auditor die op zijn beurt ook cultuurgericht onderzoek doet.

Opzet

Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats om je persoonlijke leerdoelstellingen en je kennisniveau na te gaan. Tijdens de training werk je in duo’s aan een casus die jij of een van de andere deelnemers inbrengt. De training bestaat uit verschillende modules verspreid over vier dagen:

  • Inleiding in gedrag en cultuur: je maakt kennis met een aantal inzichten uit de organisatieantropologie, en leert over de relatie tussen bedrijfscultuur en de effecten daarvan op bedrijfsresultaten en naleving van regels.
  • Verdieping op specifieke onderwerpen: bijvoorbeeld leiderschap, integriteit, communicatie, besluitvorming, het leren van fouten, boardroom-dynamiek (welke onderwerpen aan bod komen, wordt nader bekend gemaakt).
  • Vaardigheden en benodigde aanpak: onder andere bewustwording van eigen culturele context, bewustwording van eigen kwaliteiten en valkuilen ten aanzien van organisatiecultuur, introductie conflictontwikkeling en conflicthantering, aangaan van het gesprek, introductie van gespreksleidraad en koppeling aan theorie organisatiecultuur.
  • Praktijkvoorbeelden: in te brengen casuïstiek en rollenspellen.
  • Slotpresentatie en certificaatuitreiking: je presenteert een plan van aanpak van een cultuurgericht toezichttraject waarin je onderbouwd met theorie laat zien welke keuzes je hebt gemaakt, waar je nu als persoon en als toezichtorganisatie staat op het vlak van cultuurtoezicht, welke vaardigheden je hebt opgedaan en hoe je de randvoorwaarden om het traject tot een succes te maken wilt borgen. Je krijgt daar reactie op, zodat jouw cultuurtraject nog scherper wordt.

Resultaat

Na het volgen van deze training:

  • Weet je welke cultuuraspecten van invloed kunnen zijn op de naleving
  • Besef je in welke culturele context je zelf werkt en hoe dat jouw waarneming van de culturele context van een andere organisatie beïnvloedt
  • Weet je welke randvoorwaarden nodig zijn om cultuurgericht toezicht toe te passen
  • Heb je vaardigheden geoefend om je oordeel uit te stellen, weet je om te gaan met conflictgevoelige situaties en kun je de ondertoezichtstaande bewegen tot een open gesprek.

Locatie

Regio Utrecht.

Vragen

Heb je vragen over de training Cultuurgericht toezicht? Neem dan contact op met Mirjam Prinsen: 06 52 638 751 of mirjam.prinsen@hetccv.nl.