Ga naar de inhoud
Aantal deelnemers
Max. 18 personen persone
Duur training
2 dagdelen van 10.00 tot 15.30
Kosten
Indicatie: 580 euro (exclusief BTW)
Datum
Op aanvraag

In de training ‘Anders zien, kijken en doen’ kom je op vlieghoogte van de ontwikkelingen over de aanpak van jeugdgroepen en groepsgedrag. In deze training doen we het wel anders. 

Want door problemen met jeugd of jeugdgroepen anders te benaderen (zien), ga je als vanzelf anders kijken. En dan merk je dat je focus verandert. Dat maakt vervolgens dat je als vanzelfsprekend voor andere acties kiest. 

Als basis gebruiken we het 7-stappenmodel voor de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. In 2 dagdelen doorlopen we gezamenlijk dit werkproces én koppelen daaraan thema’s die hier invloed op hebben. Meer informatie over deze training vind je op onze website wegwijzerjeugdenveiligheid.nl.

Doelgroep

Alle partners die werken in de aanpak van jeugdcriminaliteit en problematisch groepsgedrag kunnen samen deelnemen aan de training. Dus, ben jij beleidsmedewerker of -adviseur jeugd in een gemeente, werk je bij de politie of ben je jongerenwerker? Dan is deze training voor jullie zeker relevant.  

Inschrijven

De training wordt incompany gegeven. Wil je de training organiseren? Neem hiervoor contact op met nicole.langeveld@hetccv.nl. Ze geeft je graag meer informatie en antwoord op je vragen. 

Drs. Nicole Langeveld is bestuurskundige, werkt als senior adviseur bij het CCV en is verantwoordelij voor het onderwerp jeugd. Ze adviseert en geeft praktische ondersteuning aan veiligheids- en jeugdprofessionals van organisaties en gemeenten, algemeen op het thema jeugd en veiligheid en specifiek in de aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Nicole is inhoudelijk verantwoordelijk voor onder andere de Wegwijzer Jeugd en Veiligheid en heeft 3 eBooks geschreven. Voordat Nicole bij het CCV kwam werken, werkte ze onder andere bij het UWV en de gemeente Arnhem.

Frannie Herder is senior adviseur bij het CCV. Zij werkt als landelijk projectleider buurtbemiddeling aan de aanpak van woonoverlast. Ook is zij een van de jeugdcoördinatoren in de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Zij biedt procesbegeleiding bij het certificeren van projecten Veiligheid en Zorg in de wijk. Frannie heeft bij een vorige werkgever veel ervaring opgedaan met gebieds- en projectmanagement in veiligheidsvraagstukken. Werkgebieden: Keurmerk Veilig Ondernemen, burgerparticipatie, horeca, evenementen, veilig uitgaan, wijkeconomie, wijkveiligheidsanalyses, ontwikkeling van gemeentelijke horecavisies, schoolveiligheid en High Impact Crimes. Frannie vindt het belangrijk dat wat het CCV doet maatschappelijk relevant is, en dat zij kan bijdragen aan de rol die mensen zelf kunnen spelen in de veiligheid en kwaliteit van hun woonomgeving.

Resultaat

De praktische oefeningen in kleine groepjes geven je handvatten mee om de aangeboden kennis en ervaringen in je eigen werk in te zetten. Je krijgt handige tips en formats om je werk makkelijker te maken. Denk aan een voorbeeldbrief aan een jongere die overlast veroorzaakt.  

Na 2 dagen ben je weer helemaal up-to-date op een aantal relevante thema’s en ontwikkelingen die je verder helpen in de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Ook heb je praktisch geoefend met medecursisten en neem je concrete inzichten mee naar huis. En ‘last but not least’: de training zorgt ervoor dat de neuzen van je collega’s en/of partners dezelfde kant op komen te staan en dat verstevigt de onderlinge samenwerking.  

SKJ-geaccrediteerd

De training is SKJ-geaccrediteerd.Jeugd- en gezinsprofessionals ontvangen 9.00 punten voor het volgen van deze training.

Kosten

Indicatie: 580 euro (ex BTW)