Ga naar de inhoud

Gedrag en samenleving

Twee getekende gezichten. Ter illustratie van het CCV-dossier Gedrag en samenleving.

Het CCV zet zich in voor een veilige, leefbare en rechtvaardige samenleving. Om te zorgen dat we op een fijne manier kunnen samenleven, bestaan er regels. Niet alleen op het gebied van strafrecht of sociale veiligheid, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld milieu, onderwijs, verkeer en ondernemen.

Vraagstukken waar het CCV-team Gedrag en samenleving zich mee bezig houdt, gaan onder meer over:

  • Naleving – hoe zorg ik ervoor dat mensen niet door rood rijden?
  • Samenwerking – hoe zorg ik er voor dat we gezamenlijk discriminatie in het voetbalstadion aanpakken?
  • Ondermijning – hoe zorgen we ervoor dat makelaars malafide kopers rapporteren?

Vraagstukken kunnen ook betrekking hebben op het gedrag van organisaties, hoe ze samenwerken, hoe ze de regels naleven en hoe ze functioneren.

Toezicht op organisatiecultuur
De cultuur binnen een organisatie is van grote invloed op de manier waarop medewerkers zich gedragen. Cultuuraspecten kunnen de naleving van wet- en regelgeving namelijk stimuleren of juist belemmeren. Met de masterclass ‘Cultuurgericht toezicht’ van het CCV verdiep je je in de cultuuraspecten die van invloed zijn op de naleving, leer je hoe je deze aspecten bij organisaties bespreekbaar maakt en welke interventies geschikt zijn.

We bieden advies op maat

Het CCV-team Gedrag en samenleving analyseert het probleemgedrag en bevordert gewenst gedrag. Wij faciliteren, bemiddelen en denken mee over oplossingsrichtingen en verbetermogelijkheden. Daarvoor bieden wij inzicht, perspectief en verbinding. Daar kunnen wij jou, professional bij een ministerie, gemeente, inspectie, toezichthouder, politie of private partij bij helpen.

We delen en verspreiden onze kennis

Het CCV-team Gedrag en samenleving bestaat uit adviseurs met verschillende disciplines, waardoor we een integrale aanpak optimaal kunnen ondersteunen. Het team stelt haar uitgebreide netwerk, kennis en tools graag beschikbaar om het gewenste resultaat te bereiken. Ook geven ze trainingen op het gebied van gedragsverandering en organisatiecultuur.

Of neem contact met ons op.

InterventieKompas; Gedragsanalyse voor handhaving en toezicht
Ben jij als handhaver, toezichthouder of beleidsontwikkelaar op zoek naar effectieve oplossingen om inwoners en bedrijven de regels te laten naleven? Met het InterventieKompas ontdek je waarom de doelgroep zich niet aan de regels houdt. Het instrument, ontwikkeld door het CCV, brengt de motieven van de doelgroep voor het wel of niet naleven van regels in kaart, maar ook de weerstanden en de omgevingsinvloeden. Schakel een van de CCV-adviseurs in om een sessie op maat te begeleiden. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.