Ga naar de inhoud

Cultuurgericht toezicht

De cultuur binnen een organisatie is van grote invloed op de manier waarop medewerkers zich gedragen. Het kan de naleving van wet- en regelgeving stimuleren of juist belemmeren. Het is daarom belangrijk om als externe toezichthouder niet alleen te kijken naar de procedures, werkinstructies en andere geschreven regels, maar ook aandacht te hebben voor de impact van de ongeschreven regels van onder toezicht staande organisaties.

Twee getekende gezichten. Ter illustratie van het CCV-dossier Gedrag en samenleving.

“Natuurlijk moet je soms keihard handhaven. Maar in veel gevallen kom je veel verder als je begrijpt welke bedrijfscultuur achter een beslissing schuilt.”

Lees het Toezine artikel ‘Heeft cultuurgericht toezicht de toekomst?

Onderzoek doen

Omdat de onderliggende assumpties van een organisatiecultuur in de meeste gevallen onzichtbaar zijn voor degenen die zich in de cultuur bevinden, is de externe toezichthouder dé partij om gedrag en cultuur bespreekbaar te maken en organisaties te stimuleren hier onderzoek naar te doen. De inzichten die uit zo’n onderzoek worden opgedaan zijn van toegevoegde waarde voor zowel de organisatie zelf als voor de toezichthouder:

  • Organisatie 
    De onder toezicht staande organisatie krijgt meer zicht op de patronen die intern het slagen van een efficiënte dienstverlening of een goed ondernemerschap stimuleren of belemmeren. Dit inzicht kan worden gebruikt bij interne verbetertrajecten die leiden tot een duurzame bedrijfscultuur.  
  • Toezichthouder 
    De toezichthouder krijgt een beter inzicht in de activiteiten die de organisatie onderneemt om te handelen in het belang van bijvoorbeeld de maatschappij of de veiligheid. Dit helpt de toezichthouder beter te begrijpen waar de échte uitdagingen en risico’s voor de naleving van wetten en regels liggen, in een vroegtijdig stadium potentieel onwenselijk gedrag te signaleren en beter te kunnen ingrijpen bij hardnekkige toezichtsproblemen (door achterliggende oorzaken weg te nemen).
De cultuur binnen een organisatie is van grote invloed op de manier waarop medewerkers zich gedragen. Het kan de naleving van wet- en regelgeving stimuleren of juist belemmeren. Het is daarom belangrijk om als externe toezichthouder niet alleen te kijken naar de procedures, werkinstructies en andere geschreven regels, maar ook aandacht te hebben voor de impact van de ongeschreven regels van onder toezicht staande organisaties.

Het CCV helpt

Wil je het gesprek aangaan over de cultuur van een onder toezicht staande organisatie, maar weet je niet waar je moet beginnen? Het CCV helpt je met: 

Contact

Wil je meer weten over gedrag en cultuur? Neem dan contact op met CCV-adviseur Mirjam Prinsen voor meer informatie.