Ga naar de inhoud

ToeZine is een online platform voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie. Op www.toezine.nl vind je verdiepende artikelen over actuele ontwikkelingen, innovaties en best practices in het vakgebied. Nieuws, achtergronden, interviews, boekbesprekingen en columns passeren de revue.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van je vakgebied? Meld je dan net als 4.000 andere professionals aan voor de nieuwsbrief en ontvang iedere maand een overzicht van de meest recente artikelen in je mailbox. Of volg ToeZine op LinkedIn.

Redactie

ToeZine is een platform van het CCV. Een onafhankelijke redactieraad adviseert de redactie over de koers van ToeZine en de inhoud van de artikelen. De leden van de redactieraad zijn werkzaam in het vakgebied van toezicht, handhaving en inspectie. Je kunt ook zelf onderwerpen voor artikelen aandragen. Mail hiervoor je input naar toezine@hetccv.nl.

Historie

De voorloper van ToeZine is de Handhavingskrant. Deze krant werd voor het eerst in 2001 gedrukt en verscheen twaalf jaar als printuitgave. De krant maakte onderdeel uit van het actieprogramma ‘Handhaven op Niveau’ dat als doel had om de samenwerking en professionalisering van handhaving te verbeteren.