Ga naar de inhoud

Toezicht houden

Hoe eerder misbruik van huurpanden herkend wordt, hoe sneller er stappen gezet kunnen worden.

Flatgebouw. Ter illustratie van het CCV-dossier Vastgoedcriminaliteit.

Hieronder volgt een aantal tips:

Toezicht houden

 • Ga periodiek langs bij de huurder. Maak hier afspraken over.
 • Wees alert bij steeds wisselende personen. Doe alleen zaken met de potentiële huurder en niet met personen die namens de huurder optreden.

Huurbetalingen

 • Accepteer geen contante betalingen of betalingen van een andere partij dan de huurder. Criminelen betalen namelijk graag contant. Alleen bij hoge uitzondering en slechts eenmalig zou je een contante betaling kunnen toestaan, als de verklaring daarvoor ook logisch en controleerbaar is. Leg deze afspraak dan ook goed vast in een verhuurdossier. Houd ook rekening met de meldplicht bij betalingen van 10.000 euro of hoger, als deze al worden geaccepteerd, en wijs de huurder hierop.
 • Vraag de huurder altijd om een borgsom te betalen of vraag om een bankgarantie. Een borg van 1 tot 3 maanden huur is niet onredelijk en kan het onbetaald blijven van rekeningen of schade (deels) voorkomen. Accepteer geen contant geld als borg. Zie alleen af van een borg door de huurder als daar een goede verklaring voor is.
 • Wees alert op huurbetalingen van een bankrekening die op naam staat van een ander dan de huurder.
 • Wees alert op wijzigingen, zoals een andere wijze van betalen.
 • Wees alert op betalingen vanaf buitenlandse bankrekeningen.
 • Wees alert op wisselende bedragen en/of momenten qua betaling.

Administratie

 • Leg alle contactmomenten schriftelijk vast in een verhuurdossier en vermeld daarbij namen, tijdstip, contactgegevens, de reden van het contact en de afspraken die gemaakt zijn.
 • Bevestig telefonische afspraken met de huurder per e-mail en leg deze vast in het verhuurdossier.

Oplevering

 • Controleer of degene die gescreend is, dezelfde persoon is als degene die bij de oplevering aanwezig is en de sleutel in ontvangst neemt.
 • Inspecteer het gehuurde pand bij aanvang van de huurovereenkomst, voordat het in gebruik wordt genomen. Maak hiervan een opleveringsrapport met foto’s die van een datum zijn voorzien. Laat dit rapport door zowel de huurder als de verhuurder ondertekenen.
 • Noteer bij oplevering de meterstanden van het gehuurde pand.
 • Herhaal de afspraken waaraan nog moet worden voldaan, bijvoorbeeld het aanleveren van nog ontbrekende documenten.