Ga naar de inhoud

Samenwerken bij criminele uitbuiting

Voor de aanpak van criminele uitbuiting is samenwerking nodig. Op deze pagina vind je de verschillende samenwerkingsverbanden.

Dominostenen. Ter illustratie van de stapsgewijze criminele uitbuiting.

De aanpak van criminele uitbuiting vereist dat partijen met elkaar samenwerken. Gemeenten hebben hier een regierol in en kunnen samenwerken met verschillende partners.

Daarnaast bestaan er specifiek voor de aanpak van criminele uitbuiting de volgende samenwerkingsverbanden:

Samenwerkingsverbanden

Het Landelijk Innovatieplatform bestaat uit vertegenwoordigers van de ‘oude proeftuinen’ (2014-2016) die gericht waren op multiprobleemgezinnen. Denk aan beleidsambtenaren uit verschillende gemeenten, vertegenwoordigers van jeugd- en jeugdbeschermingsorganisaties, justitie (Raad van de Kinderbescherming), OM, politie, NGO’s zoals Defence for Children en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In het Landelijk Innovatieplatform delen de deelnemers hun actuele kennis en ontwikkelingen, bestendigen ze bestaande effectieve aanpakken en werken aan nieuwe aanpakken. Deelnemers kunnen dilemma’s inbrengen om gezamenlijk een concrete oplossing te vinden en uit te dragen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zit dit overleg voor en het CCV faciliteert en verzorgt de inhoudelijke agenda van de bijeenkomsten. Het Innovatieplatform vindt minimaal 6x per jaar plaats.

Het Strategisch Beraad bestaat uit (lokale) bestuurders van de betrokken partijen die deelnemen aan het Landelijk Innovatieplatform. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het CCV en de voorzitter van het Strategisch Beraad, de burgemeester van Lelystad, mevrouw I.R. Adema, bereiden het overleg voor.

De dilemma’s die in het Landelijk Innovatieplatform niet worden opgelost en de inzichten en signalen uit het werkveld worden gedeeld met de bestuurders uit het Strategisch Beraad. Zij kunnen deze onderwerpen politiek agenderen en hun aanjagende rol binnen hun organisatie oppakken.

De Landelijke Expertgroep Aanpak Criminele Uitbuiting Minderjarigen jaagt onder voorzitterschap van Warner ten Kate (landelijk officier van justitie mensenhandel) een samenwerking aan tussen veiligheids- en zorgpartners. Ook het CCV neemt deel aan deze expertgroep. De expertgroep heeft verschillende middelen ontwikkeld om de kennis van criminele uitbuiting bij professionals te vergroten: