Ga naar de inhoud

CCV-aanbod aanpak criminele uitbuiting

Het CCV biedt producten aan die kunnen helpen criminele uitbuiting te herkennen of tegen te gaan. Het aanbod vind je op deze pagina.

Dominostenen. Ter illustratie van de stapsgewijze criminele uitbuiting.

Criminele uitbuiting vindt soms ook binnen familiestructuren plaats. Kinderen zijn hierbij van jongs af aan getuige van of worden aangezet tot het plegen van strafbare feiten. Zoals stelen, inbreken en frauderen. Het CCV helpt professionals om de overdracht van criminaliteit, die van generatie op generatie plaatsvindt, te doorbreken en families perspectief te bieden met de volgende producten.

Ons aanbod

Je maakt je zorgen over een persoon of een gezin. Je hebt een ‘niet-pluis-gevoel’ en vermoed dat er sprake is van criminele uitbuiting. Je wilt hier beter zicht op krijgen, zodat je gepaste maatregelen kunt nemen. De indicatorenmatrix criminele uitbuiting geeft snel en eenvoudig een volledig overzicht van signalen en indicatoren die wijzen op criminele uitbuiting en de partijen die deze signalen kunnen oppikken.

Barrièremodel ‘Criminele uitbuiting minderjarige vreemdelingen’

In Nederland en andere Europese landen worden minderjarige vreemdelingen door internationale, criminele organisaties ingezet voor onder meer zakkenrollerij en winkeldiefstal. Bij aanhouding geven de minderjarigen aan vrijwillig delicten te plegen. De identiteit van deze minderjarigen is veelal onbekend. Met het model krijgen gemeenten en andere veiligheidspartijen inzicht in de werkwijze van criminele uitbuiters en in de barrières die de werkwijze kunnen frustreren.

De modellen staan op barrieremodellen.nl en zijn toegankelijk met een inlog die je op de website kunt aanvragen.

Van ‘niet-pluis-gevoelens’ tot concrete cijfers, de juiste partners betrekken, zorgen voor een gedeeld probleem en zo nodig het lokale bestuur overtuigen van de noodzaak om het probleem aan te pakken. Er komt nogal wat bij kijken om de aanpak van criminele uitbuiting echt op gang te helpen.

Het CCV heeft hier veel ervaring mee opgedaan en draagt deze kennis graag over. In adviesgesprekken, procesbegeleiding en workshops op maat helpt het CCV je bij een lokale analyse en bij het opzetten van een goede structuur en samenwerkingsverbanden.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met CCV-adviseur Meike Lommers via meike.lommers@hetccv.nl of bel 030 – 751 6700.

Door integraal te werken kunnen professionals stappen zetten om zo vroeg mogelijk vermoedens van signalen van criminele uitbuiting binnen families te herkennen en doeltreffend aan de slag te gaan om het te stoppen.

Het CCV heeft een integrale werkwijze ontwikkeld, die je van begin tot eind goed met de complexiteit van de problematiek om helpt gaan. In 5 stappen beweeg je van het opvangen van eerste signalen naar onderzoeken en weten wat er aan de hand is, naar beleidsontwikkeling, uitvoering en voortzetten van de aanpak. Want hoe onderhoud je de keten? Op welke manier geef je de evaluatie vorm? En hoe zorg je voor borging?

Wil je meer over de integrale werkwijze weten? Neem dan contact op met CCV-adviseur Dominique Rademaker via dominique.rademaker@hetccv.nl of bel 030 – 751 6700.