Ga naar de inhoud

Nieuwe overeenkomst met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

voorzitter Hanneke Willemstein van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en CCV-directeur Patrick van den Brink

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) hebben een nieuwe kennispartnerovereenkomst ondertekend. De samenwerking richt zich op de rol van de raadsleden voor een veilige gemeente en een veilige omgeving in het gemeentehuis.

De overeenkomst loopt tot en met 2026 en is ondertekend door directeur Patrick van den Brink (het CCV) en voorzitter Hanneke Willemstein van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

voorzitter Hanneke Willemstein van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en CCV-directeur Patrick van den Brink
voorzitter Hanneke Willemstein van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en CCV-directeur Patrick van den Brink

Met de samenwerking willen het CCV en de vereniging bewustwording onder raadsleden vergroten over de rol die de raad heeft bij het opstellen en controleren van het integraal veiligheidsplan. Ook onderzoekt het CCV elke raadsperiode de veiligheid en de rol van raadsleden daarbij. 

“Bedreiging van raadsleden is onaanvaardbaar.”

CCV-directeur Patrick van den Brink

Voor het weerbaar maken van raadsleden tegen agressie, geweld, intimidatie en ondermijning is speciale aandacht in de nieuwe overeenkomst. Hierbij wordt samengewerkt met een 25-tal andere partijen uit het Netwerk Weerbaar Bestuur.

Bedreiging van raadsleden is onaanvaardbaar, stelt CCV-directeur Patrick van den Brink. “Een raadslid spreekt zonder last. Wanneer een raadslid wordt bedreigd of met intimidatie te maken heeft, lukt dat niet meer.”

Meer weten? Ga naar het CCV-dossier Veiligheid politieke ambtsdragers.