Ga naar de inhoud

Veiligheid politieke ambtsdragers

De persoonlijke veiligheid van politieke ambtsdragers is een groot goed in Nederland. Zonder vrijheid en het gevoel van veiligheid kan het democratische proces in gevaar komen. De overheid neemt allerlei maatregelen om de veiligheid van politieke ambtsdragers te vergroten.

Huizen met auto op oprit. Ter illustratie van het CCV-dossier Veiligheid politieke ambtsdragers.

Politieke ambtsdragers kunnen zelf ook maatregelen nemen om de kans om slachtoffer te worden van intimidatie en agressie te verkleinen. Welke maatregelen dit zijn, ontdek je met de gratis woningscan en de zelfscan persoonlijke veiligheid.

Per 1 januari 2021 kan iedere decentrale bestuurder aanspraak maken op een tegemoetkoming van maximaal €2.400,- (inclusief btw) voor preventieve beveiligingsmaatregelen aan de woning. Lees meer over de regeling.

Gratis woningscan voor politieke ambtsdragers

Het CCV biedt politieke ambtsdragers een gratis woningscan. Want ook als er niet direct een concrete dreiging is, is het verstandig aandacht te besteden aan de veiligheid in en om de eigen woning. Tijdens een bezoek aan de woning brengt een veiligheidsadviseur van het CCV de veiligheidsrisico’s in kaart en geeft je persoonlijke adviezen om de veiligheid te vergroten. 

Zelfscan veiligheid politieke ambtsdragers

De zelfscan geeft politieke ambtsdragers een goede indicatie hoe het is gesteld met de persoonlijke veiligheid. Na het beantwoorden van 18 vragen in de categorieën ‘veiligheid in en om de woning’, ‘veiligheid en gezin’, ‘veiligheid en digitale communicatie’ en ‘veiligheid onderweg’ volgen direct een aantal tips die je op weg helpen om de veiligheid te verbeteren.   

Contact bij calamiteiten

Help jezelf door melding te maken van niet alledaagse, ongewone en verdachte situaties. Bijvoorbeeld wanneer iemand bijzondere aandacht heeft voor jouw persoon, je gezin of jouw ambt.

Neem contact op met de politie via telefoonnummer 0900 88 44

Wat zijn verdachte situaties?

Dit zijn niet alledaagse situaties die (gevoelsmatig) afwijken van het normale en/of gedragingen van personen die inbreuk doen op jouw veiligheidsbeleving. Vertrouw op je eigen intuïtie. Jij en jouw gezin kennen de eigen omgeving immers het beste. Meld zaken die jij of het gezin zijn opgevallen altijd.

Te denken valt aan:

  • Dreigtelefoontjes/-brieven/-e-mails/-app-berichten/-social-mediaposts
  • Chantage
  • Bedreiging (op straat)
  • Ongewenste huisbezoeken/insluiping

Gerelateerd