Product toegevoegd aan winkelmand
 

Expert

Bevoegd gezag bij inspectie brandbeveiliging

Als bevoegd gezag kan je de inspectie volgens het CCV-schema gebruiken bij de beoordeling of de brandbeveiligingsinstallatie betrouwbaar is en past bij de situatie. Het bevoegd gezag kent vergunningen toe en toetst op naleving. Het bevoegd gezag is de gemeente of de provincie. De brandweer of de regionale uitvoeringsdienst kan als adviseur van het bevoegd gezag optreden.

Is inspectie verplicht?

Verschil installatiecertificaat, onderhoudscertificaat en inspectiecertificaat

Gelijkwaardigheid versus doeltreffendheid

Doeltreffendheid versus normconformiteit

Waar let de inspecteur wel op en waar kijkt hij niet naar?

Situatie volgens vergunning, maar geen inspectiecertificaat

Inspectierapport ook voldoende?

Waarop letten als je een inspectierapport krijgt?

Controleert de inspecteur de afwijkingen van de vergunning of het upd?

Eerst vergunning of eerst inspectie?

Goedkeuring upd of pve bevoegd gezag verplicht?

Hoe past het inspectiecertificaat bij risicogericht toezicht?

Opslag gevaarlijke stoffen – andere inspectie?

PGS 8, PGS 15, PGS 31, PGS 32 – welk inspectieschema?