Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen leveranciers en onderhoudsbedrijven

Voorbeeld van een brandmeldinstallatie. Ter illustratie van CCV Keurmerken en brandveiligheid.

Met certificatie voor (onderhoud aan) ontruimingsalarminstallaties kun je je onderscheiden in de markt. Je kunt hiermee jouw opdrachtgevers beter van dienst zijn: een certificaat voor (onderhoud van) de ontruimingsalarminstallatie geeft hen meer zekerheid. Verder helpt een certificaat bij het beperken van de kosten van inspectie van de ontruimingsalarminstallatie. Steeds meer opdrachtgevers willen niet alleen een brandmeldinstallatie met CCV-keurmerk maar ook een ontruimingsalarminstallatie met CCV-keurmerk.

Als je al gecertificeerd bent als branddetectiebedrijf, brandmeldonderhoudsbedrijf of brandmeldinstallatiebedrijf, dan is de stap naar certificatie voor ontruimingsalarminstallaties logisch en relatief klein. De CCV-schema’s voor ontruimingsalarminstallaties sluiten naadloos aan op de CCV-schema’s voor brandmeldinstallaties. Met een beperkte inspanning breid je jouw BMI-productcertificaat uit naar een OAI-productcertificaat. Vraag jouw certificatie-instelling om informatie.

Het certificaat als OAI-leverancier of OAI-onderhoudsbedrijf geeft de opdrachtgever de zekerheid dat je gewerkt hebt volgens de norm, en dat de installatie goed functioneert. Daarnaast: het certificaat zorgt voor een beknopte inspectie van de ontruimingsalarminstallatie door een inspectie-instelling. Een certificaat (en het bijbehorende Rapport van Oplevering of Rapport van Onderhoud) bevat informatie over de installatie. Naar de onderdelen waarop het certificaat betrekking heeft, hoeft de inspecteur niet specifiek meer te kijken. Dat scheelt in de inspectietijd en dus in de kosten van inspectie voor de opdrachtgever.

De CCV-schema’s voor ontruimingsalarminstallaties schetsen de volgende verantwoordelijkheidsverdeling:

  • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de brandveiligheid in zijn pand, voor het PvE voor de ontruimingsalarminstallatie en voor de opdracht aan de leverancier van de ontruimingsalarminstallatie en het onderhoudsbedrijf.
  • Het OAI-bedrijf en het OAI-onderhoudsbedrijf zijn verantwoordelijk voor ontwerp en levering, respectievelijk het onderhoud van de ontruimingsalarminstallatie. Zij geven voor hun werk een certificaat af aan de opdrachtgever.
  • Het OAI-installatiebedrijf is verantwoordelijk voor het installatiewerk dat hij in opdracht van het OAI-bedrijf maakt. Het OAI-installatiebedrijf werkt formeel als onderaannemer van het OAI-bedrijf. Het OAI-installatiebedrijf geeft voor zijn werk geen certificaat maar een attest af (aan het OAI-bedrijf).
  • De CI is verantwoordelijk voor de beoordeling van OAI-bedrijf, OAI-installatiebedrijf en OAI-onderhoudsbedrijf, inclusief wat deze bedrijven onder certificaat of attest leveren.

Geaccrediteerd betekent onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). De schema’s voor ontruimingsalarminstallaties worden uitgevoerd onder RvA-toezicht. Zo ziet de RvA erop toe dat certificatie-instellingen bedrijven op dezelfde manier (‘allemaal even streng’) beoordelen. Daarmee ontstaat een gelijk speelveld voor de gecertificeerde bedrijven en voor de certificatie-instellingen. Zo is concurrentie mogelijk met behoud van kwaliteit.