Ga naar de inhoud

Een ontruimingsalarminstallatie is bedoeld om (onder meer) bij brand in een zodanig vroeg stadium een bericht te verspreiden dat aanwezige personen zich in veiligheid kunnen stellen of in veiligheid gebracht kunnen worden. Zo kunnen ongevallen als gevolg van brand worden voorkomen.

Het certificatieschema is gericht op het certificeren van producten op het gebied van brandbeveiliging volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065.

Certificatieafspraken

Een ontruimingsalarminstallatie is bedoeld om (onder meer) bij brand in een zodanig vroeg stadium een bericht te verspreiden dat aanwezige personen zich in veiligheid kunnen stellen of in veiligheid gebracht kunnen worden. Zo kunnen ongevallen als gevolg van brand worden voorkomen.

Certificatieafspraken

Bekijk de interpretatiebesluiten

Een ontruimingsalarminstallatie (OAI) is bedoeld om (onder meer) bij brand in een zodanig vroeg stadium een bericht te verspreiden dat aanwezige personen zich in veiligheid kunnen stellen of in veiligheid gebracht kunnen worden. Zo kunnen ongevallen als gevolg van brand worden voorkomen.

Certificatieafspraken

Een ontruimingsalarminstallatie (OAI) vervult een essentiële functie in de ontruiming van jouw pand. Als er brand is moeten de aanwezigen snel het pand kunnen verlaten. Een belangrijke actie is het snel waarschuwen van de aanwezige personen. Wanneer is een ontruimingsalarminstallatie verplicht, welke vormen zijn er, moet deze ook worden onderhouden?

Een ontruimingsalarminstallatie (OAI) vervult een essentiële functie in ontruiming van gebouwen. Dit is van belang in het kader van persoonlijke veiligheid. Welke normen zijn hierbij van toepassing, moet een installateur worden gecertificeerd en wat houdt dat dan in?

Deze brochure geeft informatie over de voorschriften voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties zoals vastgelegd in Bouwbesluit 2012, NEN-normen en harmonisatie- en interpretatiedocumenten voor inspectie.