Ga naar de inhoud

Praktijkvoorbeelden

Voorbeeld van een brandmeldinstallatie. Ter illustratie van CCV Keurmerken en brandveiligheid.

De veiligheid van klanten en personeel heeft bij IKEA prioriteit. Daarom legt het concern de lat voor brandveiligheid hoog en laat het de eigen strenge normen prevaleren boven landelijke en lokale regelgeving. Het proces van certificatie en inspectie blijkt hierbij van toegevoegde waarde.

Foto van twee medewerkers van Ikea Nederland.

De IKEA Group hanteert voor al haar meer dan 300 vestigingen wereldwijd een veiligheidsmanual met normen waaraan zij moeten voldoen. “Voor brandveiligheid betekent dit dat al onze panden standaard zijn voorzien van volledige branddetectie, dat ze een ontruimingsalarminstallatie hebben en dat ze worden gesprinklerd“, aldus Willie Looman, projectleider techniek IKEA Nederland.

“Wij tornen niet aan de veiligheid van onze klanten en ons personeel, iets wat voortkomt uit ons beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

– Willie Looman

Vakmanschap tonen?

Om de veiligheid van hun klanten en personeel te waarborgen kiest IKEA Nederland voor vakmanschap. Ben jij vakman en wil je dat tonen? Kijk dan bij vakman worden’.

Utrecht is sinds begin 2017 een nieuwe megabioscoop rijker. Eigenaar Kinepolis investeerde niet alleen in de nieuwste projectietechnieken voor een nog intensere filmervaring, maar ook in (brand)veiligheid. “We willen voor onze bezoekers namelijk een veilig gebouw”, verwoordt National Manager Real Estate Hans Oldenburger de doelstelling waaraan, in samenwerking met onder andere de gecertificeerde installatiepartner en de inspectie-instelling, meer dan een jaar is gewerkt.

Wet- en regelgeving

“Als het gaat om de brandveiligheid in onze nieuwbouwprojecten dan is de wet- en regelgeving leidend en laten we ons verder adviseren door onze adviseurs,” legt Oldenburger, die brandveiligheid in zijn portefeuille heeft, uit.

Gecertificeerde bedrijven

Tijdens de bouw en installatie werkte Kinepolis met gecertificeerde bedrijven. Het is voor Kinepolis vanzelfsprekend om met gecertificeerde bedrijven samen te werken. Oldenburger: “Dat heeft zonder meer toegevoegde waarde. Zij hebben immers veel kennis in huis, signaleren mogelijke knelpunten en komen dan meestal zelf met oplossingen.”

Op het enorme industrieterrein van Moerdijk ligt 1 van de 3 depots voor de verwerking van chemisch en gevaarlijk afval van afvaldienstverlener Van Gansewinkel. Brandveiligheid staat hier niet alleen hoog op de agenda door de strenge wet- en regelgeving, maar is ook van essentieel belang voor de bedrijfscontinuïteit. De volgens het VBB-schema gecertificeerde sprinklerinstallatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Uitgangspunten

Bij de uitvoering van het brandveiligheidsbeleid hanteert Van Gansewinkel een aantal uitgangspunten. Zo wordt er uitsluitend gewerkt met gecertificeerde installateurs en moeten alle installaties niet alleen met een installatie- maar ook met een inspectiecertificaat worden opgeleverd.

Hiervoor moet de installatie worden beoordeeld in samenhang met de bouwkundige en organisatorische maatregelen zoals vastgelegd in het Uitgangspuntendocument (UPD).

Investering

Investeren in brandveiligheid en in certificering is voor een bedrijf als Van Gansewinkel kostbaar. Maar het is het geld wel degelijk waard, want door brand een deel van de verwerkingscapaciteit verliezen brengt de bedrijfscontinuïteit in gevaar.

De nieuwbouw van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede kent een bijzonder ontwerp. Dit vroeg om een nieuwe, integrale brandveiligheidsbenadering. Daarbij is  gebruikgemaakt van een unieke systematiek: denken in scenario’s en vastlegging van de beheersmaatregelen in een veiligheidsbeheersysteem.

Integraal Plan Brandveiligheid

Voor de invulling van het veiligheidsbeheersysteem kozen de architect en MST voor het  Integrale Plan Brandbeveiliging (IPB) volgens het Model IBB van het CCV. Niet alleen omdat het IPB bij uitstek geschikt is voor bijzondere gebouwen zoals een ziekenhuis. “Voor het Medisch Spectrum Twente is tevens van belang dat het IPB onderdeel kan uitmaken van de gebruiksvergunning”, vertelt Bram Zwiers, beleidsmedewerker Brandveiligheid en Bedrijfshulpverlening (BHV).

Een belangrijke doelstelling van het IPB is bijdragen aan het veiligheidsbewustzijn van alle betrokkenen, ook in de gebruiksfase. En in de praktijk van het MST werkte dat ook zeker zo.

NH Hotel Amsterdam Centre ondergaat begin 2017 een forse renovatie op het gebied van veiligheid. Hierbij worden ook de brandmeld- en de ontruimingsalarminstallaties (BMI & OAI) vervangen.

Een uitdagende klus, omdat het hotel vol in bedrijf blijft en de overlast voor de gasten tot een minimum moet worden beperkt. Door een bijzondere samenwerking slagen adviseur, installateur en inspecteur hierin. Opdrachtgever en adviseur geven een kijkje achter de schermen van dit project.

Certificering van toegevoegde waarde

Max van Holst Pellekaan, projectmanager brandveiligheid & life safety van de NH Hotel Group: “Certificering is voor NH Hotel Group op alle fronten belangrijk. Neem bijvoorbeeld onze marketing, waarvoor certificaten echt een toegevoegde waarde zijn. Zo zijn er touroperators die specifiek om brandveiligheidscertificaten vragen, anders boeken ze niet bij ons. En kijk je puur vanuit veiligheid, dan blijkt de meerwaarde ook in het kader van aansprakelijkheid. Wij willen laten zien dat wij er alles aan doen en hebben gedaan om optimale brandveiligheid te realiseren.”

Hoe pak je de brandpreventie aan in een zorgorganisatie met 550 cliënten met een verstandelijke beperking? Bij zorgorganisatie Severinus stellen ze hoge eisen aan de brandwerendheid van materialen en aan de onderhoudsbedrijven voor brandbeveiligingsvoorzieningen. Die moeten volgens Rinus van der Pol, intern veiligheidsadviseur, allen zijn gecertificeerd.

In 2015 kreeg zorgorganisatie Severinus in Veldhoven te maken met drie branden. Dit stemde tot nadenken, vooral omdat twee ervan werden veroorzaakt door de cliënten. Eén ding hebben deze 550 clienten gemeen: als er brand ontstaat, zijn ze niet zelfredzaam. Of zoals Van de Pol het formuleert: “Wij mogen er nooit vanuit gaan dat ze bij een incident in staat zijn om zelfstandig het pand te verlaten.”

Inventariseren

Logisch dus dat de organisatie voortdurend maatregelen neemt om de veiligheid te vergroten. Van de Pol beseft dat zulke incidenten niet voor 100 % zijn te voorkomen. Daarom schroefde Severinus het veiligheidsniveau op tot boven het wettelijk minimum. “Het Bouwbesluit 2013 stelt met name eisen aan de brandwerendheid van gordijnen en vloerbedekking, want daarbij gaat het om grote oppervlakten. Wij vinden dat niet genoeg: bij ons gelden dezelfde regels ook voor dekbedden en matrassen.”

Certificering

Een hoog veiligheidsniveau betekent ook een goed onderhoud van de brandveiligheidsvoorzieningen. Severinus stelt hoge eisen aan bedrijven die dat onderhoud uitvoeren. Die moeten onder andere voor die werkzaamheden zijn gecertificeerd. “Onze organisatie heeft verstand van zorg”, zegt Van de Pol. “En niet van blusmiddelen. We willen er absoluut zeker van zijn dat zo’n onderhoudsbedrijf voldoende kennis in huis heeft. Vergelijk het met een sollicitatiegesprek. De ene kandidaat kan een uur lang roepen dat hij de kennis en vaardigheden heeft verworven, maar de volgende beschikt óók over relevante diploma’s. Welke neem je dan aan?”

Bovendien ziet Van de Pol in de praktijk dat niet-gecertificeerde of niet-VCA-plichtige bedrijven zich minder bewust zijn van hun verplichtingen. “Wij kennen een voorval met een glazenwassersbedrijf, waarbij een medewerker van zijn ladder is gevallen. De oorzaak: de werkgever zag er niet op toe dat de wettelijke bepalingen werden nageleefd. Bij een gecertificeerd bedrijf zitten die NEN normen en die VCA-regels er bij iedereen ingeramd.”

Vast contactpersoon

Certificering is niet het enige criterium. Bij de keuze van een onderhoudsbedrijf hecht Van de Pol ook veel waarde aan de relatie met een vast contactpersoon. “Onze situatie, met onze cliënten, vereist een speciale aanpak. Stel je voor dat het brandmeldsysteem een storing vertoont en dat het brandmeldonderhoudsbedrijf dit niet onmiddellijk kan repareren. Dan moet niet alleen onze BHV-organisatie daarvan op de hoogte worden gesteld, maar ook de meldkamer van de brandweer, want daar staat onze brandmeldinstallatie naar doorgeschakeld. Een vaste contactpersoon weet dat. Die kan ons op dit punt ontzorgen.”

Ontzorgen

Er is nog een partij die daaraan meewerkt: de inspectie-instelling die controleert op het Bouwbesluit. Inspecties zijn redelijk frequent bij Severinus: op jaarbasis gaat het om zo’n tien controles, verspreid over zestig locaties. Voor andere werkgevers vormt dat wellicht een bron van stress, maar Severinus is er blij mee. Sterker nog: de organisatie wil niet zonder.

“We hadden mee kunnen doen met het brandweerproject ‘Geen nood bij brand’”, vertelt Van de Pol. “Daarbij laat de brandweer het controleren van de brandveiligheid onder voorwaarden over aan de zorgorganisaties zelf. Maar wij willen dat niet. De inspecteurs kennen de recente wetgeving en kunnen ons vertellen hoe we ons daaraan moeten houden. Dat houdt ons scherp.”