Ga naar de inhoud

Interpretatiebesluiten

Brandbeveiliging

Het deskundigenpanel BMI-OAI stelt interpretatiebesluiten op bij normen, bijvoorbeeld als de norm niet duidelijk is of als het nodig is voor praktische toepassing van de norm.

Interpretatiebesluiten deskundigenpanel BMI-OAI
2022-01 Bewaken sturingen
2021-02 Proefbranden bij aspiratiemelders
2021-01 Bewaking vluchtroutes door andere gebruiksfuncties
2020-08 Batterijen ontvangsttoestellen
2020-07 Ruimtes zonder bewaking bij gedeeltelijke bewaking
2020-06 Ruimtes met buitencondities
2020-05 Plaatsing melders bij verhogingen plafond
2020-04 Luchtsnelheid bij melders
2020-03 – Afstand van de melder tot obstakel
2020-02 – Afstand van de melder tot de wand
2020-01  Kabelsysteemoplossingen met functiebehoud
2019-01 Onderhoudsplan brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
Kabelsysteemoplossingen met functiebehoud (NPR 2576:2005, paragraaf 4)
Stuurfuncties deurvastzetinrichtingen
2016-01 Beugeling alternatieven voor tabel 14 van NEN 2535

Meer informatie over het gebruik van interpretatiebesluiten bij inspectie vind je onder ‘harmonisatie en interpretatie’.