Ga naar de inhoud

CCV-inspectieschema brandbeveiliging 2023

Brandbeveiliging

Op deze tijdelijke pagina staat het CCV-inspectieschema brandbeveiliging versie 2023 voor de internetconsultatie voor het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Het inspectieschema kan nog niet worden gebruikt voor inspectie.

Met de CCV-inspectieschema’s Basisontwerp brandbeveiliging, Detailontwerp brandbeveiliging en Brandbeveiligingssysteem kunnen inspectie-instellingen die volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 als type A-instelling zijn geaccrediteerd geharmoniseerd beoordelen of een brandbeveiligingssysteem in een bouwwerk overeenstemt met algemene eisen. De algemene eisen worden aangeduid als ‘afgeleide doelstellingen’ (zie hoofdstuk 3) en moeten passen bij het gebruik van het betreffende bouwwerk en de daaraan verbonden brandrisico’s.

De inspectie-instelling beoordeelt of:

  • de in het basisontwerp opgenomen uitgangspunten voor de brandbeveiligingsinstallatie(s) en de daarmee samenhangende bouwkundige, installatietechnische en organisatorische randvoorwaarden die gezamenlijk het brandbeveiligingssysteem vormen, leiden tot behalen van de afgeleide doelstelling(en) die met het brandbeveiligingssysteem wordt (worden) beoogd;
  • het detailontwerp voor de brandbeveiligingsinstallatie(s) en de daarmee samenhangende bouwkundige, installatietechnische en organisatorische randvoorwaarden, die gezamenlijk het brandbeveiligingssysteem vormen, gebaseerd is op het basisontwerp, en bij uitvoering leidt tot behalen van de afgeleide doelstelling(en) die met het brandbeveiligingssysteem wordt (worden) beoogd;
  • met de brandbeveiligingsinstallatie(s) en de daarmee samenhangende bouwkundige, installatie­technische en organisatorische randvoorwaarden, die gezamenlijk het brandbeveiligingssysteem vormen, de afgeleide doelstellingen van de brandbeveiliging worden behaald, gebruik makend van basisontwerp en detailontwerp.

De inspectieschema’s Basisontwerp brandbeveiliging, Detailontwerp brandbeveiliging en Brandbeveiligingssysteem bevatten de specifieke bepalingen voor desbetreffende inspectie en moeten samen met het Algemeen deel worden gebruikt. De documenten hangen met elkaar samen als geïllustreerd in onderstaande tabel.

Inspectieschema brandbeveiliging – Algemeen deel
Inspectieschema basisontwerp brandbeveiligingInspectieschema detailontwerp brandbeveiligingInspectieschema brandbeveiligingssysteem
Harmonisatiedocumenten Normen en verwijzingen, Vakbekwaamheid en ervaring, Harmonisatieafspraken voor inspectie vbb-bmi-oai-rbi


De harmonisatiedocumenten Normen en verwijzingen, Vakbekwaamheid en ervaring, Harmonisatieafspraken voor inspectie vbb-bmi-oai-rbi, zijn te raadplegen op de pagina voor het huidige inspectieschema.

Alle documenten van de inspectieschema’s hebben dezelfde hoofdstukindeling. Hoofdstukken en paragrafen die voor alle delen hetzelfde zijn, staan in het Algemeen deel. De inspectieschema’s Basisontwerp brandbeveiliging, Detailontwerp brandbeveiliging en Brandbeveiligingssysteem kunnen alleen worden gebruikt met de algemeen geldende bepalingen in het Algemeen deel.